DNCX nhập khẩu xây dựng công trình Lưu

272 2 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Doanh nghiệp chúng hiện tại có thuê nhà thầu xây dựng nhà máy tuy nhiên công ty chúng tôi đứng tên trực tiếp trên tờ khai nhập khẩu hàng hóa để phục vụ việc xây dựng công trình nhà xưởng này. Theo chúng tôi hiểu thì việc báo cáo theo mẫu số 18/NTXD-DNCX/GSQL này chỉ áp dụng trường hợp nhà thầu trực tiếp nhập khẩu hàng hóa cho doanh nghiệp. Vậy với trường hợp doanh nghiệp trực tiếp nhập khẩu thì có phải làm báo cáo nhập khẩu hàng hóa xây dựng công trình như trước đây nữa không?Nếu có thì làm theo mẫu báo cáo nào?

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Công ty TNHH Kyocera Việt Nam  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, KhácTiêuđề:DNCX nhập khẩu xây dựng công trìnhCâu hỏi:Dear Quý cơ quan,Doanh nghiệp chúng hiện tại có thuê nhà thầu xây dựng nhà máy tuy nhiên công ty chúng tôi đứng tên trực tiếp trên tờ khai nhập khẩu hàng hóa để phục vụ việc xây dựng công trình nhà xưởng này.Theo khoản 2 điều 75 TT 38/2015:2. Đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho DNCX:Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư này.Trường hợp nhà thầu nhập khẩu hàng hoá để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho DNCX thì sau khi bàn giao công trình cho DNCX thì báo cáo lượng hàng hoá đã nhập khẩu cho cơ quan hải quan nơi quản lý DNCX theo mẫu số 18/NTXD-DNCX/GSQL Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.Theo chúng tôi hiểu thì việc báo cáo theo mẫu số 18/NTXD-DNCX/GSQL này chỉ áp dụng trường hợp nhà thầu trực tiếp nhập khẩu hàng hóa cho doanh nghiệp.Vậy với trường hợp doanh nghiệp trực tiếp nhập khẩu thì có phải làm báo cáo nhập khẩu hàng hóa xây dựng công trình như trước đây nữa không?Nếu có thì làm theo mẫu báo cáo nào?Xin cảm ơn quý cơ quan.      ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTThông tin liên quan:38/2015/TT-BTCNội dung trả lời:1 Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:Việc mua bán vật liệu xây dựng trong và ngoài nước để phục vụ cho việc xây dựng nhà xưởng thì Công ty có thể tham khảo các quy định sau:1/ Trường hợp vật tư xây dựng DNCX nhập khẩu từ nội địa:-Tại điểm b Khoản 1 Điều 74 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính "Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu"quy định:“Điều 74. Nguyên tắc chung1. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất (sau đây viết tắt là DNCX) phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định và sử dụng đúng với mục đích sản xuất, trừ các trường hợp sau DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan:…..b) Hàng hoá là vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng mua từ nội địa để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tạI DNCX;….Trường hợp không làm thủ tục hải quan, DNCX lập và lưu trữ chứng từ, sổ chi tiết việc theo dõi hàng hoá đưa vào, đưa ra theo các quy định của Bộ Tài chính về mua bánhàng hóa, chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó xác định rõ mục đích, nguồn hàng hoá”.Căn cứ quy định nêu trên DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan khi mua vật liệu xây dựng từ trong nội địa để xây dựng nhà xưởng.2/ Trường hợp vật tư xây dựng DNCX nhập khẩu từ nước ngoài:-Tại Khoản 2 Điều 75 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:… 2. Đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho DNCX:Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư này.Trường hợp nhà thầu nhập khẩu hàng hoá để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho DNCX thì sau khi bàn giao công trình cho DNCX thì báo cáo lượng hàng hoá đã nhập khẩu cho cơ quan hải quan nơi quản lý DNCX theo mẫu số 18/NTXD-DNCX/GSQL Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.”Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp vật tư xây dựng do nhà thầu nhập khẩu để phục vụ việc xây dựng nhà xưởng DNCX thì nhà thầu phải làm thủ tục nhập khẩu. Sau khi bàn giao công trình, đại diện pháp luật của DNCX và nhà thầu phải báo cáo lượng hàng hóa đã nhập khẩu cho cơ quan Hải quan nơi quản lý DNCX theo mẫu số 18/NTXD-DNCX/GSQL Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. Trường hợp doanh nghiệp trực tiếp nhập khẩu thì doanh nghiệp nộp/xuất trình cho cơ quan hải quan hồ sơ theo quy định tại Chương II Thông tư số 38/2015/TT-BTC.Đề nghị bạn đọc tham khảo, thực hiện. Nếu còn chưa rõ thì liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục xuất nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết.Trân trọng!2 3