DNCX nhập khẩu kinh doanh lô hàng từ Nhật Bản về cảng Cát Lái và từ cảng Cát Lái xuất khẩu đến USA (hàng hóa chuyển cảng) Lưu

29 2 26/03/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty là DNCX, thực hiện quyền xuất nhập khẩu. Công ty chúng tôi muốn nhập khẩu kinh doanh lô hàng từ Nhật Bản về cảng Cát Lái và từ cảng Cát Lái xuất khẩu đến USA. Mong nhận được tư vấn về thủ tục hải quan.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18584:Công ty là DNCX, thực hiện quyền xuất nhập khẩu. Công ty chúng tôi muốn nhậpkhẩu kinh doanh lô hàng từ Nhật Bản về cảng Cát Lái và từ cảng Cát Lái xuất khẩuđến USA. Mong nhận được tư vấn về thủ tục hải quan.Ngày gửi: 27/03/2017 - Trả lời: 31/03/2017Tên doanh nghiệp: CONG TY TNHH KY THUAT D&DĐịa chỉ: Lo 105-106 KCX &CN Linh Trung III - Email : vietphuongn88@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ điều 3 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quyđịnh:“Điều 3. Giải thích từ ngữ…3. Quyền xuất khẩu là quyền mua hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồmquyền đứng tên trên tờ khai hàng hoá xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm vềcác thủ tục liên quan đến xuất khẩu. Quyền xuất khẩu không bao gồm quyền tổ chứcmạng lưới mua gom hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu, trừ trường hợp pháp luậtViệt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thànhviên có quy định khác.4. Quyền nhập khẩu là quyền được nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài vào Việt Namđể bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hoá đó tại Việt Nam; bao gồmquyền đứng tên trên tờ khai hàng hoá nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm vềcác thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Quyền nhập khẩu không bao gồm quyền tổ chứchoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hoá tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luậtViệt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thànhviên có quy định khác5. Phân phối là các hoạt động bán buôn, bán lẻ, đại lý mua bán hàng hoá và nhượngquyền thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam.6. Quyền phân phối là quyền thực hiện trực tiếp các hoạt động phân phối”.Căn cứ Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/04/2013 của Bộ Công Thươngquy định:“Điều 2. Phạm vi thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liênquan trực tiếp đến mua bán hàng hoáDoanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được tiến hành các hoạt động mua bánhàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy địnhcủa Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ củadoanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan”.1 Như vậy, trường hợp DNCX thực hiện nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài, sau đó xuấtkhẩu hàng hóa đó ra nước ngoài không phải là trường hợp thực hiện thủ tục theo cácquy định về quyền xuất khẩu, nhập khẩu và quyền phân phối.Đồng thời, công ty chỉ được tiến hành các hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạtđộng liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định của Giấy chứng nhậnđầu tư (Giấy phép kinh doanh) và các quy định của pháp luật có liên quan theo đúngcác quyền kinh doanh tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP .Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2