DNCX Bán hàng vào thị trường nội địa (bán sản phẩm tự sản xuất) Lưu

2034 29 03/08/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
) đối với hàng nhập khẩu SP trực tiếp từ nước ngoài công ty đã đóng thuế đầy đủ thì. - khi bán vào thị trường nội địa có phải mở TKHQ hay không? - nếu không mở TKHQ thì việc xuất hóa đơn Bán hàng của công ty không có thuế VAT được hay không? hay công ty phải mua hóa đơn VAT từ cục Thuế? 2) đối với những SP do công ty tự SX và bán vào thị trường nội đia. - Nếu NVL nhập khẩu hoàn toàn từ nước ngoài thì khi NK NVL công ty đóng thuế luôn và về SX và bán vào thị trường nội địa có phải mở TKHQ hay không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 17206: Công ty Olympia là DNCX chuyên SX, GC đèn trang trí các loại. Hiện nay công ty đang muốn mở rộng thị trường bán ở thị trường nội địa vậy cho cty hỏi: 1) đối với hàng nhập khẩu SP trực tiếp từ nước ngoài công ty đã đóng thuế đầy đủ thì. - khi bán vào thị trường nội địa có phải mở TKHQ hay không? - nếu không mở TKHQ thì việc xuất hóa đơn Bán hàng của công ty không có thuế VAT được hay không? hay công ty phải mua hóa đơn VAT từ cục Thuế? 2) đối với những SP do công ty tự SX và bán vào thị trường nội đia. - Nếu NVL nhập khẩu hoàn toàn từ nước ngoài thì khi NK NVL công ty đóng thuế luôn và về SX và bán vào thị trường nội địa có phải mở TKHQ hay không? - NVL một phần là nhập khẩu, 1 phần là mua trong nước về để SX hàng bán vào thị trừng nội địa thì. + NVL nhập khẩu từ nước ngoài cty Khai HQ và đóng thuế ngay + NVL mua từ thị trường nội địa thì công ty mua bằng hóa đơn VAT được hay không? hay phải mở TKHQ, nếu trường hợp này xẩy ra thi công ty phải đóng thuế NK của những NVL mua từ thị trường nội địa, hay cty mở TKHQ theo lại hình miễn thuế (SX) và khi bán vào thị trường nội địacông ty mở TKHQ và đóng thuế? 3) Trường hợp mua SP trực tiếp và mua NVL về SX ra SP từ thị trường nội địa để kinh doanh bán lại thị trượng nội địa thì. - Công ty mua SP hoàn chỉnh từ nội địa có phải mở TKHQ hay mua bằng hóa đơn VAT và bán lại bằng hóa đơn VAT hoặc hóa đơn bán hàng không có VAT? - Công ty mua NVLtừ nội địa vả SX và bán lại thị trường nội đia có phải mở TKHQ hay mua bằng hóa đơn VAT và bán lại bằng hóa đơn VAT hoặc hóa đơn bán hàng không có VAT? Ngày gửi: 22/06/2016 - Trả lời: 24/06/2016 Tên doanh nghiệp: Olympia lighting VN Địa chỉ: KCN An tay Ben Cat BD - Email : Hoang@olympia-vn.com.vn Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: 1. Đối với sản phẩm DNCX nhập khẩu từ nước ngoài đã nộp đầy đủ các loại thuế khi mua bán trong nội địa: Căn cứ Khoản 2, Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính: “2. Hàng hóa DNCX mua từ nội địa hoặc nhập khẩu từ nước ngoài đã nộp đầy đủ các loại thuế và đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu theo quy định khi trao đổi, mua bán trong nội địa không phải làm thủ tục hải quan.”. Trường hợp không làm thủ tục hải quan, DNCX lập và lưu trữ chứng từ, sổ chi tiết việc theo dõi hàng hoá đưa vào, đưa ra theo các quy định của Bộ Tài chính về mua bán hàng hóa, chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó xác định rõ mục đích, nguồn hàng hoá. 2. Đối với sản phẩm DNCX sản xuất từ nhiều nguồn nguyên phụ liệu: + Đối với nguồn nguyên liệu nhập hoàn toàn từ nước ngoài: Căn cứ Khoản 1, Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính: “1. Đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định, hàng tiêu dùng nhập khẩu Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư này. Người khai hải quan phải khai đầy đủ thông tin tờ khai hải quan trên Hệ thống trừ thông tin về mức thuế suất và số tiền thuế”. Đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, Công ty phải làm thủ tục hải quan, khai đầy đủ thông tin tờ khai hải quan trên hệ thống trừ thông tin về mức thuế suất và số tiền thuế. Khi bán sản phẩm vào nội địa thì DNCX làm thủ tục hải quan xuất khẩu tại chỗ, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan nhập khẩu tại chỗ theo loại hình tương ứng quy định tại Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. + Đối với nguồn nguyên liệu nhập một phần từ nước ngoài, một phần mua trong nước: Căn cứ Khoản 3, Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính “3. Đối với hàng hóa mua, bán giữa DNCX với doanh nghiệp nội địa DNCX, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo loại hình tương ứng quy định tại Điều 86 Thông tư này”. Khi mua nguyên liệu từ nội địa, DNCX làm thủ tục hải quan nhập khẩu tại chỗ, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ theo loại hình tương ứng quy định tại Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. Khi bán sản phẩm vào nội địa thì DNCX làm thủ tục hải quan xuất khẩu tại chỗ, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan nhập khẩu tại chỗ theo loại hình tương ứng quy định tại Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. Tùy vào hàng hóa và chính sách thuế, doanh nghiệp nhập khẩu kê khai và nộp đủ các loại thuế theo quy định. 3. Đối với hàng hóa mua bán với thị trường nội địa: - Căn cứ Khoản 3, Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính “3. Đối với hàng hóa mua, bán giữa DNCX với doanh nghiệp nội địa DNCX, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo loại hình tương ứng quy định tại Điều 86 Thông tư này”. Các trường hợp không mở tờ khai thi việc phát hành hoá đơn GTGT theo Quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.