DN FDI Nhập khẩu công cụ, dụng cụ để set up máy, hàng không thanh toán Lưu

2 0 06/02/2021 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Doanh nghiệp có nhập một số công cụ, dụng cụ ví dụ như đầu nối cáp, bulong, đai ốc... dùng để setup máy. Hàng hóa được công ty mẹ gửi dưới hình thức k thanh toán. Trong trường hợp này Doanh nghiệp sử dụng loại hình nào để làm thủ tục nhập khẩu, A12 hay H11 ?

Bình luận

Thông tin bài viết

DN FDI Nhập khẩu công cụ, dụng cụ để set up máy, hàng không thanh toánCâu hỏi: 23353:Doanh nghiệp có nhập một số công cụ, dụng cụ ví dụ như đầu nối cáp, bulong, đaiốc... dùng để setup máy. Hàng hóa được công ty mẹ gửi dưới hình thức k thanh toán.Trong trường hợp này Doanh nghiệp sử dụng loại hình nào để làm thủ tục nhập khẩu,A12 hay H11 ?Ngày gửi: 06/01/2021 - Trả lời: 12/01/2021Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH HYUNWOO VINAĐịa chỉ: 27 - Email : yennguyen@hyunwoopcb.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ hướng dẫn sử dụng bảng mã loại hình VNACCS tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015:Loại hình A12– Nhập kinh doanh sản xuất (hàng hóa làm thủ tục tại Chi cục Hải quankhác Chi cục Hải quan cửa khẩu)Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khấu hàng hóa để tiêu dùng, hàng kinhdoanh thương mại đơn thuần; nhập kinh doanh nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sảnxuất (trừ GC, SXXK, DNCX và doanh nghiệp trong khu phì thuế quan); hàng nhậpkhẩu đầu tư miễn thuế, đầu tư nộp thuế làm thủ tục tại Chi cục Hải quan khác Chi cụcHải quan cửã khẩu nhập; doanh nghiệp nội địa nhập kinh doanh hàng hóa từ khu phithuế quan, DNCX hoặc nhập kinh doanh tại chỗ.Loại hình H11- Hàng nhập khẩu khácBao gồm hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho tổchức, cá nhân ở nước ngoài; hàng hóa của cơ quan đại diện ngoạỉ giao, tổ chức quấc tếtại Việt Nam và những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức này; hàng hóa viện trợnhân đạo, viện trợ không hoàn lại; hàng hóa là hàng mẫu không thanh toán; hàng hóalà hành lý cá nhân của người nhập cảnh gửi theo vận đơn, hàng hóa mang theo ngườinhập cảnh vượt tiêu chuẩn miễn thuế (bao gồm hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dânbiên giới vượt định mức miễn thuế).Trong trường hợp này Doanh nghiệp tùy theo loại hình hoạt động (kinh doanh, giacông, SXXK DNCX) và có thuộc diện hàng mẫu, hàng quà biếu tặng,... để sử dụngloại hình nhập khẩu phù hợp thực tếĐề nghị công ty tham khảo nội dung hướng dẫn mã loại hình trên để thực hiện việckhai báo loại hình xuất khẩu hàng hóa của mình. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đềnghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫncụ thể.1 2