Điều kiện nhập khẩu cổng an ninh Lưu

205 0 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công ty chúng tôi có nhu cầu nhập thiết bị Cổng an ninh phát hiện chất nổ và vũ khí để làm sản phẩm Demo, xin hỏi - Công ty tư nhân chúng tôi có được phép nhập sản phẩm này không? - Nếu được thì áp mã thuế XNK nào? Đính kèm là bản dịch của thiết bị để Ban tư vấn tham khảo.

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Công ty STC  ỏ ư ợLĩnhvực:Nhập khẩuTiêuđề:Điều kiện nhập khẩu cổng an ninhCâu hỏi:Kính gửi Ban Tư vẫn.Công ty chúng tôi có nhu cầu nhập thiết bị Cổng an ninh phát hiện chất nổ và vũ khí để làm sản phẩm Demo, xin hỏi- Công ty tư nhân chúng tôi có được phép nhập sản phẩm này không?- Nếu được thì áp mã thuế XNK nào?Đính kèm là bản dịch của thiết bị để Ban tư vấn tham khảo.Xin cảm ơn     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau để bạn đọc tham khảo:Việc xác định chi tiết mã số HS của một mặt hàng phải căn cứ vào tính chất, thành phần cấu tạo,… của hàng hóa thực tế nhập khẩu. Căn cứ:- Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Hướngdẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chấtlượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”;- Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;Đối với mặt hàng cổng an ninh phát hiện chất nổ và vũ khí bạn đọc có thể tham khảo tại:- Nhóm 85.26 "Ra đa, các thiết bị dẫn đường bằng sóng vô tuyến và các thiết bị điều khiển từ xa bằng vô tuyến."; - Nhóm 85.31 “Thiết bị phát tín hiệu âm thanh hoặc hình ảnh (ví dụ, chuông, còi báo, bảng chỉ báo, báo động chống trộm hoặc báo cháy), trừ các thiết bị thuộc nhóm 85.12 hoặc 85.30.”;...Đề nghị bạn đọc căn cứ vào thực tế tính chất, thành phần cấu tạo,… của hàng hóa mà mình nhập khẩu và áp dụng sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Phụ lục II ban hành 1 kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính,chú giải chi tiết dẫn trên để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế.Ngoài ra, để xác định chính xác mã số hàng hóa xuất nhập khẩu, trước khi làm thủ tục hải quan, bạn có thể đề nghị xác định trước mã số hàng hóa theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính “Quy định thủ tục hảiquan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.Trên cơ sở mã HS, bạn đọc tra cứu mức thuế tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định số 128/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mạihàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2016-2018. Trường hợp không thỏa mãn điều kiện tại Nghị định 128 này, thì bạn đọc tra cứu mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.Về điều kiện nhập khẩu: Căn cứ danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ thì nếu hàng hóa công ty bạn nhập khẩu không phải là trang thiết bị kỹ thuật quân sự thì được nhập khẩu. Đề nghị bạn đọc căn cứ vào thực tế hàng hóa và liên hệ trực tiếp với Bộ Quốc Phòng để có văn bản trả lời cụ thể về điều kiện bổ sung (nếu có) khi nhập khẩu mặt hàng này.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./.Trân trọng!2