Điều kiện giao hàng nhập khẩu than quốc tế đối với nhà thầu trúng thầu trong nước Lưu

78 5 08/03/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Việc Nhà thầu liên danh nước ngoài (Indonesia) ủy quyền cho thành viên liên danh đứng đầu là Công ty của Việt Nam đứng tên trên các chứng từ để xuất khẩu than về VN là có hợp pháp không. - Nhà thầu trong nước có được đứng tên Shipper trên Commercial Invoice, C/O, B/L và được giao hàng giá CIF hay không.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18504:Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 là dự án điện quốc gia được quy hoạch trongsơ đồ VII của Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm Chủ đầu tư và giaonhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân (ANĐVT) thay mặt EVN trựctiếp quản lý dự án. Hiện nay ANĐVT đang chuẩn bị công tác nhập khẩu than từIndonesia về VN để đốt than thử nghiệm 02 tổ máy cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân4. EVN đã được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ cho phép đứng tên nhậpkhẩu than trực tiếp cho dự án Nhà máy Vĩnh Tân 4.ANĐVT đã thay mặt EVN đấu thầu mua than quốc tế để tìm kiếm nhà cung cấp than,điều kiện giao hàng là giá CIF và hiện nay có Liên danh nhà thầu bao gồm 02 thànhviên trong nước và 01 thành viên nước ngoài (Indonesia) trúng thầu và ủy quyền toànbộ cho nhà thầu trong nước được nhận thanh toán theo hợp đồng mua than. Vì vậy tấtcả hồ sơ chứng từ liên quan đến khai báo hải quan sẽ được thể hiện tên nhà thầu trongnước.Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân xin có câu hỏi như sau:- Việc Nhà thầu liên danh nước ngoài (Indonesia) ủy quyền cho thành viên liên danhđứng đầu là Công ty của Việt Nam đứng tên trên các chứng từ để xuất khẩu than vềVN là có hợp pháp không.- Nhà thầu trong nước có được đứng tên Shipper trên Commercial Invoice, C/O, B/Lvà được giao hàng giá CIF hay không.- Nếu bên thứ 3 do nhà thầu trúng thầu chỉ định đứng tên Shipper trên B/L và C/O thìnhà thầu trong nước có được phát hành Commercial Invoice thể hiện cả bên bán là nhàthầu trong nước và tên bên thứ 3 không?Ngày gửi: 09/03/2017 - Trả lời: 15/03/2017Tên doanh nghiệp: Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Vĩnh TânĐịa chỉ: Đại lộ Hùng Vương, khu phố 5, phường Phú Thủy, Tp. Phan Thiết, tỉnh BìnhThuận - Email : phongtmh@vinhtantpmb.genco3.vnVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:-Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu với sựtham gia của các nhà thầu thông qua hồ sơ mời thầu.-Căn cứ Khoản 3 Điều 5 Luật đấu thầu 2013 quy định:"3. Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điềunày được tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh; trường hợp liên danh phảicó văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm củathành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từngthành viên trong liên danh."1 Trường hợp của công ty nêu đối tác là liên danh nhà thầu thì phải có văn bản thỏathuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầuliên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liêndanh.Việc thành viên nước ngoài ủy quyền cho thành viên trong nước nhận thanh toán theohợp đồng thầu có thể xảy ra các trường hợp sau:+Hợp đồng thầu thông thường: Trường hợp liên danh nhà thầu là người trực tiếp thựchiện việc nhập khẩu hàng hóa, sau đó dùng hàng hóa để thực hiện hợp đồng thầu vớiANĐVT thì thành viên của liên danh nhà thầu (cụ thể là thành viên trong nước) sẽkhông phát hành invoice cho hoạt động xuất nhập khẩu này. Thành viên trong nước sẽlàm mọi thủ tục nhập khẩu lô hàng để thực hiện hợp đồng thầu .+Hợp đồng thầu nhập khẩu: Trường hợp liên doanh nhà thầu là người trực tiếp xuấtkhẩu hàng hóa cho ANĐVT (thành viên nước ngoài bán trực tiếp hàng hóa, ANĐVTphải làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa) thì liên danh nhà thầu sẽ quy định rõ tráchnhiệm xuất hóa đơn. Trong trường hợp Nhà thầu liên danh nước ngoài (Indonesia) ủyquyền cho thành viên liên danh đứng đầu là Công ty của Việt Nam đứng tên trên cácchứng từ để xuất khẩu than thì công ty của Việt Nam có thể phát hành Invoice cho lôhàng. Riêng về C/O hoặc B/L cần tuân thủ theo các nội dung quy định tại UCP 600 (Quytắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ).-Trường hợp Liên danh nhà thầu chỉ định cho bên thứ 3 là người giao hàng thì nhàthầu trong nước có thể phát hành Commercial Invoice nếu liên danh nhà thầu (baogồm bên thứ 3) là người bán hàng hóa và ANĐVT là người làm thủ tục nhập khẩu. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi ra quyết định xửphạt để được hướng dẫn cụ thể.2