Điều kiện dự thi chứng chỉ nghiệp vụ Hải quan 2017 Lưu

6 0 24/05/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Tôi muốn tham gia dự thi: Chứng chỉ nghiệp vụ Hải quan 2017, xin hỏi tôi chỉ có bằng Trung cấp kế toán thôi thì có đủ điều kiện tham gia dự thi không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18886:Tôi muốn tham gia dự thi: Chứng chỉ nghiệp vụ Hải quan 2017, xin hỏi tôi chỉ có bằngTrung cấp kế toán thôi thì có đủ điều kiện tham gia dự thi không?Ngày gửi: 25/05/2017 - Trả lời: 26/05/2017Tên doanh nghiệp: cá nhânĐịa chỉ: 70/14A, Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai - Email : chuyen.bt@toshiba-tipa.com.vnVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ điểm a.2 khoản 1 điều 3 Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 củaBộ Tài chính quy định:“Điều 3. Thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan1. Hồ sơ dự thia) Hồ sơ đăng ký dự thi lần đầu để lấy Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, người dựthi nộp một (01) bộ hồ sơ, bao gồm:…a.2) Bằng tốt nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 Luật Hải quan: 01bản sao có chứng thực”;Căn cứ điểm a khoản 2 điều 20 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 củaQuốc hội quy định:“Điều 20. Đại lý làm thủ tục hải quan2. Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan là công dân Việt Nam đáp ứng đủ các điềukiện sau đây:a) Có trình độ cao đẳng kinh tế, luật, kỹ thuật trở lên”;Như vậy, để dự thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, người dự thi phải có trìnhđộ cao đẳng kinh tế, luật, kỹ thuật trở lên. Để biết thêm thông tin chi tiết về việc thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, đềnghị người dự thi theo dõi các thông báo của Tổng cục Hải quan tạiwebsite: www.customs.gov.vn .1