Điều 59. Thủ tục đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh Lưu

8 1 28/03/2019 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
1. Hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh được làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu. 2.[49] Người xuất cảnh, nhập cảnh không phải khai hải quan nếu không có hành lý vượt định mức miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế, không có hành lý gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi.

Bình luận

Thông tin bài viết

Điều 59. Thủ tục đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnhVăn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 và Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 quy định chitiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.1. Hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh được làm thủ tục hải quan tại cửakhẩu.2.[49] Người xuất cảnh, nhập cảnh không phải khai hải quan nếu không cóhành lý vượt định mức miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế, không có hànhlý gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi.Người xuất cảnh, nhập cảnh mang hàng hóa vượt định mức hành lý miễn thuếqua khu vực kiểm tra hải quan mà không khai hải quan đều coi là hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu bất hợp pháp và bị xử lý theo quy định của pháp luật.Khi khai hải quan, người khai hải quan không gộp chung định mức miễn thuếcủa nhiều người nhập cảnh để khai báo miễn thuế cho một người nhập cảnh, trừ hànhlý của các cá nhân trong một gia đình mang theo trong cùng chuyến đi. Việc khai báođịnh mức miễn thuế tính theo từng lần nhập cảnh.3. Hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh được kiểm tra qua hệ thống máy soihàng hóa và các trang thiết bị khác. Trên cơ sở phân tích thông tin và quá trình giámsát người xuất cảnh, nhập cảnh, cơ quan hải quan quyết định lựa chọn hành lý có rủi rođể kiểm tra thực tế.4. Trường hợp có căn cứ xác định người xuất cảnh, nhập cảnh có hành vi buônlậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới thì thực hiện việc khám người theoquy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.5. Người xuất cảnh, nhập cảnh được tạm gửi hành lý vào kho của Hải quan cửakhẩu và được nhận lại khi nhập cảnh, xuất cảnh. Thời gian tạm gửi hành lý không quá180 ngày, kể từ ngày hành lý được gửi vào kho của Hải quan.6. Trong thời hạn tạm gửi hành lý quy định tại Khoản 5 Điều này, nếu ngườixuất cảnh, nhập cảnh có văn bản từ bỏ hành lý tạm gửi hoặc quá thời hạn tạm gửi hànhlý nhưng người xuất cảnh, nhập cảnh không nhận lại, thì bị xử lý theo quy định củapháp luật. Tiền thu được từ việc thanh lý hàng hóa được nộp vào ngân sách nhà nướcsau khi trừ đi các chi phí phát sinh theo quy định của pháp luật.1 2