Điều 20. Nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá hải quan Lưu

15 0 28/03/2019 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
1.[14] Trị giá hải quan hàng xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế và phí vận tải quốc tế, được xác định theo trình tự các phương pháp sau:

Bình luận

Thông tin bài viết

Điều 20. Nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá hải quanVăn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 và Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 quy định chitiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.1.[14] Trị giá hải quan hàng xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửakhẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế và phí vận tải quốc tế, được xác địnhtheo trình tự các phương pháp sau:a) Giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất bao gồm giá bán ghi trên hợpđồng mua bán hàng hóa hoặc hóa đơn thương mại và các khoản chi phí liên quan đếnhàng hóa xuất khẩu phù hợp với chứng từ có liên quan nếu các khoản chi phí nàychưa bao gồm trong giá bán của hàng hóa;b) Giá bán của hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự trên cơ sở dữ liệu trịgiá hải quan sau khi quy đổi về giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất tại thờiđiểm gần nhất so với ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu của lô hàng đang xác định trịgiá;c) Giá bán của hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự tại thị trường Việt Namsau khi quy đổi về giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất tại thời điểm gầnnhất so với ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu của lô hàng đang xác định trị giá;d) Giá bán của hàng hóa xuất khẩu do cơ quan hải quan thu thập, tổng hợp,phân loại theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định này sau khi quy đổi về giá báncủa hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất.1a.[15] Cửa khẩu xuất được xác định như sau:a) Đối với phương thức vận tải đường biển, đường hàng không, cửa khẩu xuấtlà cảng xếp hàng, nơi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải ghi trên tờ khai hảiquan.b) Đối với phương thức vận tải đường sắt, cửa khẩu xuất là địa điểm xếp hàngtại cửa khẩu đường sắt liên vận quốc tế ghi trên tờ khai hải quan.c) Đối với phương thức vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, cửa khẩu xuất làcửa khẩu biên giới nơi xuất khẩu hàng hóa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam ghi trên hợpđồng mua bán hàng hóa hoặc các chứng từ khác có liên quan.1 2.[16] Trị giá hải quan hàng nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửakhẩu nhập đầu tiên trên cơ sở áp dụng Hiệp định chung về thuế quan và thương mạihoặc theo các cam kết quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết. Cửakhẩu nhập đầu tiên được xác định như sau:a) Đối với phương thức vận tải đường biển, đường hàng không, cửa khẩu nhậpđầu tiên là cảng dỡ hàng ghi trên vận đơn;b) Đối với phương thức vận tải đường sắt, cửa khẩu nhập đầu tiên là ga đườngsắt liên vận quốc tế ghi trên tờ khai hải quan;c) Đối với phương thức vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, cửa khẩu nhậpđầu tiên là cửa khẩu biên giới nơi hàng hóa nhập khẩu đi vào lãnh thổ Việt Nam ghitrên tờ khai hải quan.3. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết Khoản 1, Khoản 2 Điều này vànguyên tắc, phương pháp xác định trị giá hải quan đối với các trường hợp khác.2