Địa điểm mở tờ khai tái xuất khác địa điểm mở tờ khai tạm nhập thì thủ tục thanh khoản và theo dõi tờ khai tạm nhập G12 như thế nào? Lưu

26 2 19/03/2019 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Chúng tôi có thể làm thủ tục tái xuất lô hàng trên tại chi cục Hải quan Bắc Giang- nơi công ty có cơ sở sản xuất hay không? Nếu mở tờ khai tái xuất G22 tại Chi cục Hải quan Bắc Giang thì thủ tục thanh khoản và theo dõi tờ khai tạm nhập G12 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng HP, KV 1 như thế nào?

Bình luận

Thông tin bài viết

ĐỊA ĐIỂM MỞ TỜ KHAI TẠM NHẬP-TÁI XUẤTCâu hỏi: 21382:Công ty tạm nhập một lô hàng máy móc cũ phục vụ dự án (loại hình G12) tại chi cụcHải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV1, thời gian tạm nhập- tái xuất từ 18/01/2018-18/01/2023. Nhưng do dự án kết thúc sớm hơn dự kiến nên Công ty tôi muốn làm thủtục xuất trả lô hàng trên cho đối tác nước ngoài trước thời hạn. Chúng tôi có thể làmthủ tục tái xuất lô hàng trên tại chi cục Hải quan Bắc Giang- nơi công ty có cơ sở sảnxuất hay không? Nếu mở tờ khai tái xuất G22 tại Chi cục Hải quan Bắc Giang thì thủtục thanh khoản và theo dõi tờ khai tạm nhập G12 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảngHP, KV 1 như thế nào? Ngày gửi: 06/03/2019 - Trả lời: 11/03/2019Tên doanh nghiệp: công ty TNHH Huynbo VinaĐịa chỉ: Lô FJ-08, KCN Song Khê- Nội Hoàng ( phía Nam). Xã Tiền Phong. HuyệnYên Dũng, tỉnh Bắc Giang. - Email : nguyenha1121991@gmail.comVướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: Căn cứ khoản 23 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2018của Chính phủ quy định:“23. Điều 50 được sửa đổi, bổ sung như sau:“Điều 50. Thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, phươngtiện vận chuyển, khuôn, mẫu tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để sản xuất, thicông xây dựng, lắp đặt công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm3. Địa điểm làm thủ tục hải quan: Thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu, Chi cụcHải quan Chuyển phát nhanh hoặc Chi cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất, dự án.Đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển tạm nhập - tái xuất, tạmxuất - tái nhập để phục vụ hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu, hoạt động củadoanh nghiệp chế xuất thì thực hiện thủ tục tại Chi cục Hải quan thuận tiện…5. Thời hạn tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập thực hiện theo thỏa thuận củathương nhân với bên đối tác và đăng ký với cơ quan hải quan. Trường hợp cần kéodài thời hạn tạm nhập, tạm xuất để sản xuất, thi công xây dựng, lắp đặt công trình,thực hiện dự án, thử nghiệm theo thỏa thuận với bên đối tác thì người khai hải quancó văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất.Trường hợp quá thời hạn tạm nhập, tạm xuất mà người khai hải quan chưa táixuất, tái nhập thì bị xử lý theo quy định của pháp luật….” Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên, trường hợp công ty đã khai báo tờ khaitạm nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV1 thì khi tái xuất1 phải thực hiện thủ tục hải quan tại đúng Chi cục đã tạm nhập trước đó để thuận lợi khithanh khoản và thống nhất tại 01 Chi cục Hải quan. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợpphát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dựkiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.2