Địa điểm mở tờ khai phi mậu dịch Lưu

478 3 19/03/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Chúng tôi có lô hàng NK không thanh toán gồm các chi tiết máy: túi lọc, ron, bánh răng…… do công ty khách hàng gửi qua để chúng tôi sửa chữa máy. Xin hỏi là nơi làm thủ tục cho lô hàng như trên tại Chi cục ngoài cửa khẩu được không? Do khi chúng tôi khai báo tại Hải quan ngoài cửa khẩu thì cho biết rằng hàng PMD không đủ điều kiện để chuyển cửa khẩu ?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18595:Chúng tôi có lô hàng NK không thanh toán gồm các chi tiết máy: túi lọc, ron, bánhrăng…… do công ty khách hàng gửi qua để chúng tôi sửa chữa máy. Xin hỏi là nơilàm thủ tục cho lô hàng như trên tại Chi cục ngoài cửa khẩu được không? Do khichúng tôi khai báo tại Hải quan ngoài cửa khẩu thì cho biết rằng hàng PMD không đủđiều kiện để chuyển cửa khẩu ?Ngày gửi: 20/03/2017 - Trả lời: 31/03/2017Tên doanh nghiệp: CONG TY TNHH NAKACHIMA SHIKOĐịa chỉ: KCN LONG DUC - Email : nguyentuankhoa83@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính quy định:“Điều 19. Đăng ký tờ khai hải quan1. Địa điểm đăng ký tờ khai hải quana) Hàng hóa xuất khẩu được đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan nơi doanhnghiệp có trụ sở hoặc nơi có cơ sở sản xuất hoặc Chi cục Hải quan nơi tập kết hànghóa xuất khẩu hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất hàng;b) Hàng hóa nhập khẩu được đăng ký tờ khai tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩunơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận tải đơn, hợp đồng vậnchuyển hoặc Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơihàng hóa được chuyển đến;c) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hình một số loại hình cụ thểthì địa điểm đăng ký tờ khai thực hiện theo từng loại hình tương ứng quy định tại Nghịđịnh số 08/2015/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này”.Tuy nhiên, do công ty không nêu rõ phương thức hàng hoá được giao bằng đườnghàng không qua hệ thống phát chuyển nhanh hay qua các bưu cục quốc tế, theo cácphương thức vận chuyển trên thì việc đăng ký tờ khai phải thực hiện tại các Chi cụcHải quan quản lý các địa điểm này theo quy định riêng.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.1