Địa điểm mở tờ khai hải quan xuất tại chỗ Lưu

97 1 20/04/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Chúng tôi là doanh nghiệp KCN tại VSIP bán hàng cho 1 doanh nghiệp chế xuất tại Amata, nhưng khách hàng yêu cầu mở TK xuất và TK nhập tại chỗ cùng 1 Chi cục Hải quan quản lý KCN Amata như vậy có được không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18732:Chúng tôi là doanh nghiệp KCN tại VSIP bán hàng cho 1 doanh nghiệp chế xuất tạiAmata, nhưng khách hàng yêu cầu mở TK xuất và TK nhập tại chỗ cùng 1 Chi cụcHải quan quản lý KCN Amata như vậy có được không?Ngày gửi: 21/04/2017 - Trả lời: 27/04/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Finecs Việt NamĐịa chỉ: Số 42, đường số 6, KCN Vsip, phường An Phú, TX.Thuận An, Tỉnh BìnhDương - Email : nt-phuong@finecs.co.jpVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ điểm a khoản 1 điều 19 và điểm a khoản 2 điều 58 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy đinh:“Điều 19. Đăng ký tờ khai hải quan1. Địa điểm đăng ký tờ khai hải quana) Hàng hóa xuất khẩu được đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan nơi doanhnghiệp có trụ sở hoặc nơi có cơ sở sản xuất hoặc Chi cục Hải quan nơi tập kết hànghóa xuất khẩu hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất hàng;…Điều 58. Địa điểm làm thủ tục làm thủ tục hải quan…2. Địa điểm làm thủ tục xuất khẩu:a) Đối với hàng hóa là sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu: Tổ chức, cá nhânđược lựa chọn làm thủ tục tại Chi cục Hải quan thuận tiện”;-Căn cứ khoản 2 điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC“Điều 75. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX ...3. Đối với hàng hóa mua, bán giữa DNCX với doanh nghiệp nội địaDNCX, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theoloại hình tương ứng quy định tại Điều 86 Thông tư này”Do đó, khi mua bán với doanh nghiệp chế xuất, công ty có thể đăng ký tờ khai hảiquan tại Chi cục Hải quan quản lý doanh nghiệp chế xuất tại KCN Amata.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.1