Địa điểm mở tờ khai hải quan cho công ty có giấy chứng nhận đầu tư Lưu

39 1 19/03/2019 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
- Đối với mã loại hình A11: doanh nghiệp phải làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập; - Đối với mã loại hình A41: hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu để bán trực tiếp tại Việt Nam thì làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặc ngoài cửa khẩu”

Bình luận

Thông tin bài viết

GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANHCâu hỏi: 21328:Hiện tại công ty có giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy phép ĐKKD số011032000073 thay đổi lần đầu ngày 12/02/2008. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài:51% và trong GPDKKD có nêu cty được miễn thuế NK đối với hãng hóa NK theođiều 16 luật thuế XNK 45/2005/QH11 (14/06/2005) và NĐ 149/2005/NĐ-CP(06/12/2005). Sắp tới công ty có 1 lô hàng NEOWEB nhập kinh doanh về cảng Cátlái,thủ tục nhập bình thường về để cung cấp cho các dự án xây dựng. Việc lựa chọnloại hình tờ khai thực hiện theo điểm 5. công văn 1589/GSQL-GQ1 ngày gày 01 tháng08 năm 2017 của Tổng cục Hải quan: - Đối với mã loại hình A11: doanh nghiệp phảilàm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập; - Đối với mã loại hình A41:hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhậpkhẩu để bán trực tiếp tại Việt Nam thì làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửakhẩu hoặc ngoài cửa khẩu” .- DN có bao nhiêu % vốn đầu tư nước ngoài được mở tờkhai tại Chi cục Hải quan đầu tư? - DN có thể mở tờ khai loại hình A11 tại Chi cụcHải quan cửa khẩu cảng Cát lái được không? - DN có thể mở tờ khai loại hình A41 tạiChi cục hải quan đầu tư hoặc tại cửa khẩu hàng về được không? - Trong GPDKKDmục 4 về ngành nghề KD nêu nhận thầu thi công, vậy DN có được phép Nhập kinhdoanh không?Ngày gửi: 19/02/2019 - Trả lời: 22/02/2019Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần JIVCĐịa chỉ: Số 508 đường Trường Chinh, phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội- Email :opr.hcm@glotransvn.com.vnVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: 1./ Về nơi mở tờ khai:- Căn cứ khoản 1 điều 19 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính quy định:“ 19. Đăng ký tờ khai hải quan1. Địa điểm đăng ký tờ khai hải quana) Hàng hóa xuất khẩu được đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan nơi doanhnghiệp có trụ sở hoặc nơi có cơ sở sản xuất hoặc Chi cục Hải quan nơi tập kết hànghóa xuất khẩu hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất hàng;b) Hàng hóa nhập khẩu được đăng ký tờ khai tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩunơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận tải đơn, hợp đồng vận1 chuyển hoặc Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơihàng hóa được chuyển đến;c) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hình một số loại hình cụ thểthì địa điểm đăng ký tờ khai thực hiện theo từng loại hình tương ứng quy định tại Nghịđịnh số 08/2015/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này”.Theo quy định trên, địa điểm đăng ký tờ khai phụ thuộc vào loại hình và mặt hàngnhập khẩu, không phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp (Doanh nghiệp trong nướchay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).Riêng đối với loại hình A41 doanh nghiệp chỉ áp dụng cho các mặt hàng đúng HS theoGiấy phép đầu tư hay Giấy phép kinh doanh được cấp quy định việc thực hiện quyềnnhập khẩu, quyền phân phối của doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài. Doanh nghiệpcó thể làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan đầu tư hoặc tại cửa khẩu hàng về.Đề nghị công ty căn cứ vào loại hình và mặt hàng nhập khẩu, căn cứ quy định nêu trênvà Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/05/2017, công văn số 1589/GSQL-GQ1để thực hiện.2./ Về mục tiêu kinh doanh theo Giấy phép:- Căn cứ khoản 1 Điều 26 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015của Chính phủ quy định: “Điều 26. Trách nhiệm thực hiện dự án đầu tư 1.Trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệmtuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trườnglao động và quy định của pháp luật có liên quan...” Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên thì Công ty phải thực hiện theo đúngGiấy phép đầu tư quy định tại Điều 26 Nghị định định 118/2015/NĐ-CP ngày 12tháng 11 năm 2015. - Ngoài ra, đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì việc thực hiện hoạtđộng mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóathực hiện theo quy định tại điều 7 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018.Theo đó, trường hợp công ty có quyền nhập khẩu, phân phối thì được phép nhập khẩuhàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để kinh doanh.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2