Địa điểm mở TKHQ với thiết bị thuộc hợp đồng xây dựng của DNCX Lưu

8 1 23/04/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Chúng tôi là DNCX, có thuê nhà thầu xây dựng thực hiện việc xây dựng nhà máy tại VSIP Bắc Ninh theo gói tổng thầu (nghĩa là nhà thầu chịu trách nhiệm nhập khẩu và lắp đặt 1 số TSCĐ và thiết bị lớn cho công ty chúng tôi).

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18772:Chúng tôi là DNCX, có thuê nhà thầu xây dựng thực hiện việc xây dựng nhà máy tạiVSIP Bắc Ninh theo gói tổng thầu (nghĩa là nhà thầu chịu trách nhiệm nhập khẩu vàlắp đặt 1 số TSCĐ và thiết bị lớn cho công ty chúng tôi). - Theo điểm b1, khoản 1,Điều 58, TT 38/2015/TT-BTC: b) Đối với doanh nghiệp chế xuất (DNCX): b.1) Hàng hóa nhập khẩu của DNCX; hàng hóa là máy móc, thiết bị tạm nhậpđể phục vụ sản xuất, xây dựng nhà xưởng (kể cả trường hợp nhà thầu trực tiếp nhậpkhẩu); hàng hóa bảo hành, sửa chữa làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quảnlý DNCX; - Theo khoản 2, Điều 75, TT 38/2015/TT-BTC: 2. Đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài để xây dựng nhà xưởng, vănphòng, lắp đặt thiết bị cho DNCX: Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tạiChương II Thông tư này. Trường hợp nhà thầu nhập khẩu hàng hoá để xây dựng nhàxưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho DNCX thì sau khi bàn giao công trình choDNCX thì báo cáo lượng hàng hoá đã nhập khẩu cho cơ quan hải quan nơi quản lýDNCX theo mẫu số 18/NTXD-DNCX/GSQL Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tưnày. Căn cứ theo khoản 1, Điều 58 & khoản 2, Điều 75 trên đây thì nhà thầu sẽ phảimở TKHQ tại Chi cục Hải quan quản lý Công ty tôi nhưng nhà máy Bắc Ninh chỉ làchi nhánh và hạch toán phụ thuộc. Vậy nhà thầu chúng tôi sẽ phải mở TKHQ ở Chicục HQ Bắc Ninh hay Hà Nội. Ngày gửi: 24/04/2017 - Trả lời: 04/05/2017Tên doanh nghiệp: Santomas Vietnam jscĐịa chỉ: Thanglong industrial park - Email : phuongt@santomas.com.vnVướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 58 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, nhà thầu cóthể lựa chọn đăng ký làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý Công ty mẹ tạiHà Nội (nếu là DNCX) hoặc đăng ký làm thủ tục tại Chi cục Hải quan quản lý Chinhánh (DNCX) tại Bắc Ninh). Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc Chi cục Hải quan nơi quản lý theo dõi và nhà thầubáo cáo công trình sau khi bàn giao theo quy định tại khoản 2, Điều 75,TT 38/2015/TT-BTC thì nhà thầu làm thủ tục tại Chi cục Hải quan quản lý Chi nhánhtại Bắc Ninh. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phátsinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiếnđăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.1