Địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến hàng xuất tại chỗ, xuất khẩu cho HongKong được chỉ định giao hàng tại Việt Nam Lưu

566 10 20/03/2019 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Chúng tôi có bán hàng cho một công ty tại Hồng Kong. Tuy nhiên, thay vì giao hàng trực tiếp đến họ thì họ yêu cầu công ty chúng tôi khai hải quan và giao hàng vào kho ngoại quan nippon express Bình Dương.

Bình luận

Thông tin bài viết

Hàng xuất tại chỗCâu hỏi: 21357:chúng tôi có bán hàng cho một công ty tại Hồng Kong. Tuy nhiên, thay vì giao hàngtrực tiếp đến họ thì họ yêu cầu công ty chúng tôi khai hải quan và giao hàng vào khongoại quan nippon express Bình Dương. Vậy cho doanh nghiệp chúng tôi hỏi đây cóphải là hàng xuất tại chỗ hay không? Và doanh nghiệp chúng tôi nằm tại tp HCM nênkhai tên cơ quan tiếp nhận tờ khai là Chi cục gia công tại Tp. Hcm và địa điểm lưukho chờ thông quan dự kiến là kho tạm tại Chi cục gia công (02pjozz) được haykhông? Trên tờ khai chúng tôi thể hiện điểm xếp hàng là kho ngoại quan Nipponexpress, địa điểm đích bảo thuế là mã kho ngoại quan Nippon. Ngày gửi: 27/02/2019 - Trả lời: 05/03/2019Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH ĐỒNG SÁNGĐịa chỉ: 5 đồng văn cống, quận 2, tp. Hcm - Email : nguyentanmy6692@gmail.comVướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: 1/ Thủ tục đối với hàng hóa XNK tại chỗ: - Căn cứ Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính quy định: “Điều 86. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ 1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ gồm: a) Sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, vật tưdư thừa; phế liệu, phế phẩm thuộc hợp đồng gia công theo quy định tại khoản 3 Điều32 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP; b) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất,doanh nghiệp trong khu phi thuế quan; c) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nướcngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ địnhgiao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam. 2. Thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện tại Chi cục Hảiquan thuận tiện do người khai hải quan lựa chọn và theo quy định của từng loạihình….” Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên trường hợp công ty nêu không phải làxuất nhập khẩu tại chỗ. 1 2/ Về khai báo mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan: - Công ty sử dụng mã địa điểm tập kết hàng xuất theo mã địa điểm được cấptheo quy định khi làm thủ tục. Trường hợp chưa được cấp hay phát sinh kho, bãi tậpkết mới thì khai báo mã địa điểm có thể sử dụng mã dung chung của Chi cục Hải quannơi đăng ký khi khai tiêu chí 2.27- Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan; đồngthời khai địa chỉ kho hàng nơi tập kết hàng tại tiêu chí 2.57 hay tiêu chí 2.59- Địa điểmxếp lên xe chở hàng trên tờ khai xuất khẩu. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợpphát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dựkiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.2