Địa bàn ưu đãi đầu tư Lưu

20 2 01/04/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Nhưng Cục HQ Đồng Nai trả lời Cty không thuộc diện được hưởng ưu đãi về thuế XNK do không thuộc địa bàn được hưởng ưu đãi. Đề nghị xem xét lại, tạo điều kiện cho Cty được hưởng các ưu đãi về thuế XNK theo quy định của Pháp luật.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18656:1. Theo khoản 2 Điều 16 Luật Đầu tư 2014 (hiệu lực từ 01/07/2015) và Phụ lục 2 nghịđịnh 118/2015: Địa bàn ưu đãi đầu tư gồm: Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu côngnghệ cao, khu kinh tế. 2. Theo khoản 11 Điều 16 Luật thuế XNK 2016, khoản 1 điều 14 nghị định 134/2016về miễn thuế: Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưuđãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.3. Theo khoản 1 Điều 21 Luật thuế XNK 2016, khoản 2 điều 39 nghị định 134/2016:Đối với dự án đang được hưởng mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thấphơn hoặc chưa được hưởng mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quyđịnh tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 thì được hưởng mức ưu đãitheo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu này cho thời gian hưởng ưu đãicòn lại của dự án. Cty CFAI VN giấy chứng nhận đầu tư lần 1 ngày 07/09/2015, lần 3 ngày12/07/2016. Ngành nghề: May mặc; Địa điểm: KCN Amata. Trên giấy chứng nhậnđầu tư do DIZA ghi rõ dự án đáp ứng theo PL 2 Nghị định 118/2015. Chiếu theo cácquy định về pháp luật đầu tư và Luật Thuế XNK thì Cty được miễn thuế NK để tạoTSCĐ. Cty chưa được hưởng bất kì ưu đãi nào về thuế XNK từ khi thành lập đến nay.Nhưng Cục HQ Đồng Nai trả lời Cty không thuộc diện được hưởng ưu đãi về thuếXNK do không thuộc địa bàn được hưởng ưu đãi. Đề nghị xem xét lại, tạo điều kiệncho Cty được hưởng các ưu đãi về thuế XNK theo quy định của Pháp luật. Ngày gửi: 02/04/2017 - Trả lời: 12/04/2017Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Classic Fashion Apparel Industry Việt Nam - KCNAmata (CFAI VN)Địa chỉ: 270 Phú Sơn, Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai - Email:tdnghiemvn@gmail.comCăn cứ Điều 66 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quyđịnh: “Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 27 tháng 12 năm 2015 ..”.Trường hợp của Công ty Classic Fashion Apparel được cấp giấy phép thành lập ngày07/09/2015 trước ngày hiệu lực của Nghị định 118/2015/NĐ-CP (ngày 27/12/2015)nên ưu đãi đầu tư căn cứ theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010.Theo phụ lục I, Phụ lục II kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010,dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm may mặc tại các khu công nghiệp tập trung nhưcủa Công ty không thuộc đối tượng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu máy móc thiết bị tạotài sản cố định. *Đối với Giấy phép đầu tư điều chỉnh lần 3 ngày 12/07/2016:1 - Căn cứ khoản 3 điều 15 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/14 quy định:“Ưu đãi đầu tư được áp dụng đối với dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng”.-Căn cứ khoản 3 điều 3 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/14 quy định:“3. Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đang hoạt động đầu tưkinh doanh bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảmô nhiễm hoặc cải thiện môi trường”. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phátsinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờkhai để được hướng dẫn cụ thể.2