Đem tiền mặt khi xuất cảnh cùng trẻ em Lưu

15 1 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Tôi chuẩn bị ra nước ngoài cung con trai 2 tuổi. Bé có hộ chiếu riêng. Như vậy khi đi 2 mẹ con thì có được đem $5000 trên mỗi người không, tức là $10000 tổng cộng tiền mặt?

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Lê thị yến  ỏ ư ợLĩnhvực:Xuất cảnhTiêuđề:Đem tiền mặt khi xuất cảnh cùng trẻ emCâu hỏi:Xin chào,Tôi chuẩn bị ra nước ngoài cung con trai 2 tuổi. Bé có hộ chiếu riêng. Như vậy khi đi 2 mẹ con thì có được đem $5000 trên mỗi người không, tức là $10000 tổngcộng tiền mặt?Xin cảm ơn.     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ Điều 2 Thông tư 15/2011/TT-NHNN ngày 12/08/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định: “Mức ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt phải khaibáo Hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh1. Cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức quy định dưới đây phải khai báo Hải quan cửa khẩu:a) 5.000 USD (Năm nghìn Đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương;b) 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng Việt Nam).2. Trường hợp cá nhân nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt bằng hoặc thấp hơn mức 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương và có nhu cầu gửi số ngoại tệ tiền mặt này vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của cá nhân mở tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối (sau đây gọi chung là tổ chức tín dụng được phép), cũng phải khai báo Hải quan cửa khẩu. Tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh có xác nhận của Hải quan cửa khẩu về số ngoại tệ tiền mặt mang vào là cơ sở để tổ chức tín dụng được phép cho gửi ngoại tệ tiền mặt vào tàikhoản thanh toán.3. Mức ngoại tệ tiền mặt và đồng Việt Nam tiền mặt quy định phải khai báo Hải quan cửa khẩu quy định tại Khoản 1 Điều này không áp dụng đối với những cá nhân mang 1 theo các loại phương tiện thanh toán, giấy tờ có giá bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng ViệtNam như séc du lịch, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, các loại chứng khoán và các loại giấy tờ có giá khác.Căn cứ khoản 1 Điều 1 Thông tư trên quy định Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: “Thông tư này quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt (bao gồm tiền giấy, tiền kim loại) của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu hoặc bằng các loại giấy tờ khác có giá trị thay cho hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp (sau đây gọi chung là hộ chiếu).”Đề nghị bạn đọc nghiên cứu nội dung quy định đã nêu để biết và thực hiện. Nếu còn chưa rõ, đề nghị bạn đọc liên hệ với cơ quan hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./.Trân trọng!2