Đem hàng về bảo quản chờ kết quả Phân tích phân loại Lưu

1307 13 03/08/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty có nhập lô hàng từ nước ngoài (thép cuộn) dùng trong cơ khí chế tạo. Công ty đã mở tờ khai, nộp thuế đầy đủ theo mã HS, hàng đã được mang về bảo quản tại kho. Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ hải quan, hàng phải chờ kết quả phân tích phân loại. Hiện tại đã gần 3 tháng nhưng Công ty vẫn chưa nhận được kết quả phân loại của TT PTPL thuộc Tổng cục HQ. Công ty có gửi công văn xin giải phóng hàng, vậy có được chấp thuận giải phóng hàng hay không (Đã hoàn thành thủ tục nộp thuế khi mở tờ khai, đã có tờ khai HQ thực hiện cho phép mang hàng về bảo quản).

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 17517: Công ty có nhập lô hàng từ nước ngoài (thép cuộn) dùng trong cơ khí chế tạo. Công ty đã mở tờ khai, nộp thuế đầy đủ theo mã HS, hàng đã được mang về bảo quản tại kho. Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ hải quan, hàng phải chờ kết quả phân tích phân loại. Hiện tại đã gần 3 tháng nhưng Công ty vẫn chưa nhận được kết quả phân loại của TT PTPL thuộc Tổng cục HQ. Công ty có gửi công văn xin giải phóng hàng, vậy có được chấp thuận giải phóng hàng hay không (Đã hoàn thành thủ tục nộp thuế khi mở tờ khai, đã có tờ khai HQ thực hiện cho phép mang hàng về bảo quản). Ngày gửi: 10/08/2016 - Trả lời: 15/08/2016 Tên doanh nghiệp: Báo HQ Địa chỉ: TP HCM - Email : Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: -Căn cứ Điểm a, Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định: “Điều 32. Giải phóng hàng hóa, thông quan hàng hóa 1. Giải phóng hàng hóa được thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Hải quan. Các trường hợp được giải phóng hàng bao gồm: a) Phải thực hiện việc phân tích, phân loại hoặc giám định để xác định mã số hàng hóa, số lượng, trọng lượng, khối lượng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và người khai hải quan đã nộp thuế hoặc được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế trên cơ sở tự kê khai, tính thuế của người khai hải quan”; Trong trường hợp hàng hóa phải thực hiện việc phân tích, phân loại hoặc giám định để xác định mã số hàng hóa và người khai hải quan đã nộp thuế hoặc được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế trên cơ sở tự kê khai, tính thuế của người khai hải quan thì được giải phóng hàng hóa. - Tuy nhiên, đối với trường hợp thép cuộn có thể thuộc diện điều chỉnh của Thông tư số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu. -Căn cứ Khoản 3 Điều 32 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính: “Điều 32 ...3. Hàng hóa phải kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm Việc kiểm tra được thực hiện tại cửa khẩu; trường hợp đưa hàng về địa điểm khác để kiểm tra theo đề nghị của cơ quan kiểm tra chuyên ngành hoặc người khai hải quan có yêu cầu đưa hàng về bảo quản, người khai hải quan có văn bản đề nghị theo mẫu số 09/BQHH/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai xem xét quyết định cho đưa hàng về bảo quản tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa; kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm kiểm tra tập trung hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chịu sự giám sát của cơ quan hải quan; địa điểm kiểm tra chuyên ngành hoặc kho, bãi của người khai hải quan. Người khai hải quan tự chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc vận chuyển, bảo quản nguyên trạng hàng hóa đến khi có kết luận kiểm tra hàng hóa đáp ứng yêu cầu nhập khẩu và cơ quan hải quan quyết định thông quan”. Như vậy, nếu hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra chất lượng và phải thực hiện việc phân tích, phân loại hoặc giám định để xác định mã số hàng hóa thì doanh nghiệp có văn bản đề nghị mang hàng về bảo quản chờ kết quả kiểm tra chất lượng. Sau khi có kết quả kiểm tra chất lượng và người khai hải quan đã nộp thuế hoặc được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế trên cơ sở tự kê khai, tính thuế của người khai hải quan thì được giải phóng hàng hóa chờ kết quả phân tích phân loại hoặc giám định. Sau khi có kết quả phân tích, phân loại hoặc giám định thì được thông quan sau khi đã hoàn thành tất cả các thủ tục về thuế và chính sách hàng hóa theo quy định. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.