Đặt doanh nghiệp chế xuất gia công khuôn Lưu

116 1 08/05/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty hoạt động theo loại hình doanh nghiệp SX và mở tờ khai tại Chi cục Hải quan Biên Hòa. Công ty mang khuôn đúc bằng thép của công ty qua Công ty M.K SCIENCE VN (là cty chế xuất. KCX tân Thuận- HCM) để mạ lớp crôm bên ngoài khuôn. Sau khi Công ty M.K SCIENCE VN (KCX tân Thuận- HCM) mạ xong crôm sẽ giao khuôn đã mạ crôm cho công ty NOK.

Từ khóa : thuê DNCX gia công

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18868:Chúng tôi sản xuất các sản phẩm phốt chắn kín, ron cao su. Công ty hoạt động theoloại hình doanh nghiệp SX và mở tờ khai tại Chi cục Hải quan Biên Hòa. Công tymang khuôn đúc bằng thép của công ty qua Công ty M.K SCIENCE VN (là cty chếxuất. KCX tân Thuận- HCM) để mạ lớp crôm bên ngoài khuôn. Sau khi Công ty M.KSCIENCE VN (KCX tân Thuận- HCM) mạ xong crôm sẽ giao khuôn đã mạ crôm chocông ty NOK. Vậy công ty xin hỏi :1.Nghiệp vụ trên có thể xem là xuất sữa chữa khuôn không?2. Loại hình xuất khẩu khi công ty NOK mang khuôn đúc qua công ty M.K SCIENCEVN mạ crôm?3.loại hình nhập khẩu: khi công ty NOK nhận lại khuôn đúc đã mạ crôm từ cty M.KSCIENCE VN4. Chính sách thuế nhập khẩu, thuế VATNgày gửi: 09/05/2017 - Trả lời: 22/05/2017Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH VIỆT NAM NOKĐịa chỉ: LÔ 208, KCN AMATA, PHƯỜNG LONG BÌNH, THÀNH PHỐ BIÊNHÒA, TỈNH ĐỒNG NAI - Email :Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:1. Về loại hình hoạt động của nghiệp vụ phát sinh:Công ty NOK đưa sản phẩm chưa hoàn chính của công ty qua DNCX mạ crôm sau đónhận lại sản phẩm thì được xem là hoạt động Công ty Nok thuê DNCX gia công.Căn cứ khoản 2 điều 76 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính quy định:Điều 76. Thủ tục hải quan đối với trường hợp DNCX thuê doanh nghiệp nội địa giacông, DNCX nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa, DNCX thuê DNCX khác giacông...2. Hàng hoá do DNCX nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa:a) Doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định về đặt gia công hàng hóaở nước ngoài;b) DNCX không phải làm tục hải quan khi nhận nguyên liệu, vật tư từ nội địa để giacông và trả lại sản phẩm gia công vào nội địa.Như vậy, hồ sơ thủ tục hải quan công ty Nok thực hiện theo quy định tại mục 3chương III Thông tư số 38/2015/TT-BTC.2. Về loại hình xuất nhập khẩu:1 Khi công ty giao sảm phẩm chưa hoà chỉnh cho DNCX thì thực hiện thủ tục xuất khẩutheo loại hình E82: Xuất nguyên liệu, vật tư thuê gia công ở nước ngoài.Khi công ty nhận lại sản phẩm hoàn chỉnh từ DNCX thì thực hiện thủ tục nhập khẩutheo loại hình E41: Nhập sản phẩm thuê gia công ở nước ngoài.3. Về chính sách thuế3.1. Thuế xuất nhập khẩu;Căn cứ khoản 1 điều 11 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chínhphủ quy định:Điều 11. Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công, sản phẩm gia côngnhập khẩu1. Hàng hóa xuất khẩu để gia công, sản phẩm gia công nhập khẩu theo hợp đồng giacông được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 6 Điều 16Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, gồm:a) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện xuất khẩu.Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện đã xuất khẩu tương ứng với sản phẩmgia công không nhập khẩu trở lại phải chịu thuế xuất khẩu theo mức thuế suất củanguyên liệu, vật tư, linh kiện xuất khẩu.Hàng hóa xuất khẩu để gia công là tài nguyên, khoáng sản, sản phẩm có tổng giá trịtài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51 % giá thành sảnphẩm trở lên và hàng hóa xuất khẩu để gia công thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩuthì không được miễn thuế xuất khẩu.Việc xác định sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí nănglượng dưới 51% giá thành sản phẩm căn cứ vào quy định về xác định sản phẩm cótổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giáthành sản phẩm trở lên quy định tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụđặc biệt và Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;b) Hàng hóa xuất khẩu không sử dụng để mua bán, trao đổi hoặc tiêu dùng mà chỉdùng làm hàng mẫu;c) Máy móc, thiết bị xuất khẩu được thỏa thuận trong hợp đồng gia công để thực hiệngia công;d) Sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài khi nhập khẩu trở lại Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu đối với phần trị giá của nguyên liệu, vật tư, linh kiện xuất khẩu cấuthành sản phẩm gia công và phải chịu thuế đối với phần trị giá còn lại của sản phẩmtheo mức thuế suất thuế nhập khẩu của sản phẩm gia công nhập khẩu.2 Như vậy, đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thuê DNCX gia công thuộc đốitượng chịu thuế xuất khẩu thì không được miễn thuế xuất khẩu.Đối với sản phẩm gia công nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu đối với phần trị giácủa nguyên liệu, vật tư, linh kiện xuất khẩu cấu thành sản phẩm gia công và phải chịuthuế đối với phần trị giá còn lại của sản phẩm theo mức thuế suất thuế nhập khẩu củasản phẩm gia công nhập khẩu.3.2. Thuế GTGTNguyên liệu, vật tư, linh kiện xuất khẩu để gia công và sản phẩm gia công nhập khẩukhông thuộc các trường hợp miễn thuế GTGT theo quy định tại điều 4 Thông tưsố 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.3