Đăng kí mở tờ khai cho mặt hàng máy dập kim mua trong nước Lưu

9 2 09/03/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty là Doanh nghiệp chế xuất, mới hoạt động từ tháng 3/2017. Hiện công ty có mua trong nước 2 máy dập (trị giá của 2 máy là 131,000,000vnd) và bên bán sẽ mở tờ khai xuất tại chỗ cho công ty FUKUDA GLOVE. Xin hỏi là công ty FUKUDA GLOVE sẽ mở tờ khai nhập với loại hình nào(A12/E13)?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18510:Công ty là Doanh nghiệp chế xuất, mới hoạt động từ tháng 3/2017. Hiện công ty cómua trong nước 2 máy dập (trị giá của 2 máy là 131,000,000vnd) và bên bán sẽ mở tờkhai xuất tại chỗ cho công ty FUKUDA GLOVE. Xin hỏi là công ty FUKUDAGLOVE sẽ mở tờ khai nhập với loại hình nào(A12/E13)?Ngày gửi: 10/03/2017 - Trả lời: 16/03/2017Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH FUKUDA GLOVE VIỆT NAMĐịa chỉ: Đường số 6,KCN Nhơn Trạch 3-Giai đoạn 2,xã Hiệp phước,huyện NhơnTrạch,tỉnh Đồng Nai - Email : minhhuyen170578@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ khoản 1 điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chínhquy định:“Điều 3. Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định:1. Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thốnggồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một sốchức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thểhoạt động được, nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tàisản cố định:a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;b) Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;c) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.Trường hợp một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau, trongđó mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu một bộ phậnnào đó mà cả hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt động chính của nó nhưngdo yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản cố định đòi hỏi phải quản lý riêng từng bộ phậntài sản thì mỗi bộ phận tài sản đó nếu cùng thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của tàisản cố định được coi là một tài sản cố định hữu hình độc lập.Đối với súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm, thì từng con súc vật thoả mãn đồngthời ba tiêu chuẩn của tài sản cố định được coi là một TSCĐ hữu hình.Đối với vườn cây lâu năm thì từng mảnh vườn cây, hoặc cây thoả mãn đồng thời batiêu chuẩn của TSCĐ được coi là một TSCĐ hữu hình...”Công ty căn cứ vào quy định trên, trường hợp hàng hoá đủ tiêu chuẩn để ghi nhậnTSCĐ thì nhập khẩu theo loại hình E13. Trường hợp không đủ tiêu chuẩn để ghi nhậnTSCĐ thì nhập khẩu theo loại hình A12.1 Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2