Công văn 7422/TCHQ-TXNK 2019 về thuế giá trị gia tăng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp Lưu

9 0 28/11/2019 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công văn 7422/TCHQ-TXNK 2019 về thuế giá trị gia tăng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN----------Số: 7422/TCHQ-TXNKV/v: Thuế giá trị gia tăngCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2019Kính gửi: Công ty TNHH Máy nông nghiệp Yanmar Việt Nam.(Phòng 802, Tầng 8 Tòa nhà Samco, 326 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang,Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 7048/VPCP-ĐMDN ngày08/8/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Máynông nghiệp Yanmar Việt Nam về thuế giá trị gia tăng máy móc, thiết bị chuyêndùng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:Theo quy định tại Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửađổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế, khoản 1 Điều 3 Nghị định số12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ, khoản 2 Điều 1 Thông tư số26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính thì: “Máy móc, thiết bịchuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp gồm: máy cày; máy bừa; máyphay; máy rạch hàng; máy bạt gốc; thiết bị san phẳng đồng ruộng; máy gieohạt; máy cấy; máy trồng mía; hệ thống máy sản xuất mạ thảm; máy xới, máyvun luống, máy vãi, rắc phân, bón phân; máy, bình phun thuốc bảo vệ thực vật;máy thu hoạch lúa, ngô, mía, cà phê, bông; máy thu hoạch củ, quả, rễ; máy đốnchè, máy hái chè; máy tuốt đập lúa; máy bóc bẹ tẽ hạt ngô; máy tẽ ngô; máyđập đậu tương; máy bóc vỏ lạc; xát vỏ cà phê; máy, thiết bị sơ chế cà phê, thócướt; máy sấy nông sản (lúa, ngô, cà phê, tiêu, điều...), thủy sản; máy thu gom,bốc mía, lúa, rơm rạ trên đồng; máy ấp, nở trứng gia cầm; máy thu hoạch cỏ,máy đóng kiện rơm, cỏ; máy vắt sữa và các loại máy chuyên dùng khác” thuộcđối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp mặt hàng máy kéo nhập khẩu sửdụng làm động lực cho dàn xới, dàn bừa ... (chưa gắn với các loại máy móc,thiết bị khác thực hiện chức năng cày, bừa, phay, rạch hàng, gieo, phun thuốcbảo vệ thực vật, san phẳng đồng ruộng) không đáp ứng là máy móc, thiết bịchuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, chỉ sử dụng trong nông nghiệpvà không thể sử dụng cho mục đích khác, thì không thuộc đối tượng không chịuthuế giá trị gia tăng.Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Máy nông nghiệp YanmarViệt Nam được biết.Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên;- Văn phòng Chính phủ (đểb/cáo);- Cổng Thông tin điện tử Chínhphủ;- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (đểb/cáo);- Phòng Thương mại và Côngnghiệp Việt Nam (để tổng hợp);- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh(thay trả lời công văn số2107/HQHCM-TXNK ngày22/07/2019 và công văn số1772/HQHCM-TXNK ngày04/7/2018) (để thực hiện);- Các Cục Hải quan tỉnh, thànhphố (để thực hiện);- Vụ Chính sách thuế, Vụ Phápchế, Tổng cục Thuế (BTC);- Lưu: VT, TXNK (3b).PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái