Công văn 6040/TCHQ-TXNK thuế GTGT hàng tạm nhập khẩu dưới hình thức thuê Lưu

6 0 14/09/2020 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công văn 6040/TCHQ-TXNK thuế GTGT hàng tạm nhập khẩu dưới hình thức thuê

Bình luận

Thông tin bài viết