CÔNG VĂN 5003/TCHQ-GSQL NGÀY 27/07/2017 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC VỀ NƠI LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

  • Ngày đăng: 24/07/2017 - 10:11

Ngày 27/7/2017, TCHQ ban hành Công văn 5003/TCHQ-GSQL hướng dẫn thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

Theo đó, hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu sẽ được thực hiện thủ tục hải quan tại:

- Chi cục hải quan (CCHQ) nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính hoặc chi nhánh, cơ sở sản xuất;

- CCHQ cửa khẩu, cảng xuất, nhập khẩu được thành lập trong nội địa (ICD);

- CCHQ quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu thuộc Cục Hải quan nơi đặt cơ sở sản xuất hoặc nơi có cửa khẩu nhập.

 

Ngoài ra, hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư miễn thuế sẽ thực hiện thủ tục tại:

- CCHQ nơi đăng ký danh mục hàng miễn thuế;

- CCHQ cửa khẩu nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận tải đơn, HĐ vận chuyển;

- CCHQ quản lý hàng đầu tư thuộc Cục Hải quan nơi hàng hóa nhập khẩu.

 

Như vây, sau Công văn 4824/TCHQ-GSQL và Công văn 4284/TCHQ-GSQL thì Công văn 5003/TCHQ-GSQL là Công văn thứ 3 được TCHQ ban hành để hướng dẫn triển khai Quyết định 15.