Công văn 131/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa Máy xới đất Lưu

37 0 06/01/2020 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công văn 131/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa Máy xới đất

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN-------Số: 131/TCHQ-TXNKV/v: Phân loại hàng hóaCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2020 Kính gửi: Công ty TNHH Thiết bị nông nghiệp Đại Dương.(Thôn Nam Lý, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội)Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 02/ĐD ngày 22/08/2019 kèm 02Đơn đề nghị xác định trước mã số (số 01-950D/XĐT, số 02-1050DC/DCE/XĐTngày 12/07/2019) của Công ty TNHH Thiết bị Nông Nghiệp Đại Dương (Công ty)kiến nghị liên quan đến phân loại mặt hàng máy xới đất nêu tại công văn hướngdẫn số 7986/TCHQ-TXNK ngày 18/8/2016, số 2343/TCHQ-TXNK ngày22/04/2019 của Tổng cục Hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:1. Về phản ánh của Công ty về việc các công văn của Tổng cục Hải quanhướng dẫn phân loại một mặt hàng có 2 mã số và có tình trạng khai báo khôngthống nhất đối với mặt hàng có tên là máy xới đất.Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích đểkiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu Việt Nam;Theo Điều 4 về Nguyên tắc phân loại hàng hóa của Thông tư số14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính có quy định:“Một mặt hàng chỉ có một mã số duy nhất theo Danh mục hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu Việt Nam”.Chú giải 2 Chương 87 Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Namquy định:“Theo mục đích của Chương này, “xe kéo” có nghĩa là phương tiện đượcthiết kế chủ yếu để kéo hoặc đẩy một phương tiện, một thiết bị hoặc một vật nặngkhác, có hoặc không bao gồm bộ phận phụ trợ để vận chuyển các loại công cụ, hạtgiống (seeds), phân bón hoặc hàng hóa khác, phù hợp với mục đích sử dụng chínhcủa xe kéo. Máy móc và công cụ làm việc được thiết kế để gắn vào xe kéo của nhóm87.01 mà các thiết bị này có thể thay đổi (tháo lắp) thì vẫn được phân loại vào cácnhóm tương ứng của chúng ngay cả khi chúng đi kèm với xe kéo, và có hoặc khôngđược gắn vào nó”.Như vậy, theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thì xekéo và máy móc và công cụ làm việc được thiết kế để gắn vào xe kéo được xemxét phân loại như các mặt hàng riêng biệt. Xe kéo được phân loại nhóm 87.01; máymóc và công cụ làm việc được thiết kế để gắn vào xe kéo được phân loại vào cácnhóm tương ứng của chúng. Do vậy, các hướng dẫn phân loại của Tổng cục Hảiquan cho mặt hàng máy xới đất nói trên là đúng với quy định tại Danh mục hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.Ngoài ra, Tổ chức Hải quan thế giới cũng có ý kiến đối với việc phân loạimặt hàng xe tự hành, tự cấp lực, điều khiển bằng tay tương tự (Tham khảo Phụ lụcđính kèm).Tổng cục Hải quan ghi nhận phản ánh của Công ty về việc khai báo mã sốkhông thống nhất đối với mặt hàng “máy xới đất” và sẽ có chỉ đạo kiểm tra, ràsoát, đảm bảo việc phân loại, áp dụng mã số cho mặt hàng đúng quy định.2. Về việc xác định trước mã số (XĐTMS) hàng hóa của Công ty:Căn cứ Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Sửa đổi, bổ sung mộtsố điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính;Theo nội dung đơn số 02-1050DC/DCE/XDT và số 01-950DC/XDT củaCông ty thì mặt hàng tại 02 đơn đề nghị là loại máy xới đất mini (không ghế ngồivà sử dụng lực tỳ của tay lên càng của máy) dùng trong nông nghiệp, model 950Dvà model 1050DC/DCE có động cơ dùng dầu diesel, không có bánh lốp kèm theo.Tuy nhiên, tài liệu kỹ thuật gửi kèm 2 đơn XĐTMS thể hiện hàng hóa là máy xớiđất cầm tay loại có động cơ sử dụng nhiên liệu xăng, và có bánh lốp để lắp vào trụcquay thay cho bánh lồng/lưỡi xới đất khi di chuyển trên đường. Do thông tin trênđơn đề nghị XĐTMS và tài liệu kèm theo không thống nhất nên Tổng cục Hảiquan không có cơ sở để hướng dẫn mã số hàng hóa cụ thể.Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu, tài liệu kỹ thuật củamặt hàng, đối chiếu với các quy định hiện hành và tham khảo công văn hướng dẫncác Cục Hải quan tỉnh, thành phố số 7986/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quanđối với mặt hàng “máy cày, xới đất” dùng trong nông nghiệp để xác định mã sốphù hợp.Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thiết bị nông nghiệp ĐạiDương biết và thực hiện./. Nơi nhận:- Như trên;- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);- Lưu: VT, TXNK (My - 3b).TL. TỔNG CỤC TRƯỞNGKT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNKPHÓ CỤC TRƯỞNGĐào Thu Hương