Công ty mới thành lập vừa dệt vải và may hàng xuất khẩu Lưu

72 4 20/04/2020 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty tôi mới thành lập muốn được hỏi chúng tôi vừa dệt vải và may hàng xuất khẩu thì có được làm 2 hạng trong 1 công ty.

Bình luận

Thông tin bài viết

Thông tin đơn vị gửi yêu cầuTên: Công ty TNHH Weili Việt NamCâu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Nhập sản xuất khẩuTiêuđề:Hàng hoá xuất nhập khẩuCâu hỏi:Công ty tôi mới thành lập muốn được hỏi chúng tôi vừa dệt vải và may hàng xuấtkhẩu thì có được làm 2 hạng trong 1 công ty. Về hàng hoá nhập xuất có ảnh hưởng gì không? Xin được Quý cơ quan trả lời.Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lờiĐơn vị phụ trách:Cục Giám sát quản lý về hải quanNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:- Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội thì nhà đầu tư được quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật này không cấm.- Về quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu, đề nghị Công ty tham khảo quy định tại Điều 5 Luật quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/06/2017 của Quốc hội.- Căn cứ Điều 26 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định:“Điều 26. Trách nhiệm thực hiện dự án đầu tư1. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, lao động và quy định của pháp luật có liên quan.2. Đối với dự án đầu tư thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư và quy định của pháp luật có liên quan.3. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Nghị định này và pháp luật liên quan; cung cấp các văn bản, tài liệu, thông tin liên quan đến nội dung kiểm tra, thanh tra và giám sát hoạt động đầu tư cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật”.- Về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại ViệtNam: đề nghị Công ty tham khảo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 1 15/01/2018.Đề nghị Công ty căn cứ giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư được cấp để thực hiện các hoạt động. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.Công ty có thể tìm nội dung các văn bản đã nêu tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trênCổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.Trân trọng!2