Công ty mẹ thuê công ty con gia công Lưu

330 3 13/03/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty mẹ STKVN ký kết hợp đồng thuê Công ty con gia công với điều kiện: Công ty mẹ STKVN sẽ cho công ty con thuê/mượn máy móc và Công ty mẹ STKVN sẽ chuyển nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ cho công ty con.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18542:Công ty mẹ STKVN ký kết hợp đồng thuê Công ty con gia công với điều kiện: Côngty mẹ STKVN sẽ cho công ty con thuê/mượn máy móc và Công ty mẹ STKVN sẽchuyển nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ cho công ty con.1/ Công ty TNHH STKVN là doanh nghiệp chế xuất 100% vốn đầu tư nước ngoài.Công ty TNHH STKVN – Chi nhánh A đang trong quá trình thành lập và ở khác tỉnhnên không được hưởng ưu đãi chế xuất như Công ty mẹ. Chi nhánh hạch toán phụthuộc. 2/ Trường hợp Công ty TNHH STKVN là doanh nghiệp chế xuất 100% vốn nướcngoài. Công ty TNHH STKVN thành lập công ty con ở cùng tỉnh nhưng không đủđiều kiện để hưởng ưu đãi thuế suất.Ngày gửi: 14/03/2017 - Trả lời: 24/03/2017Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH STKVNĐịa chỉ: Khu công nghiệp Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh - Email:trangnguyen.neu.vn@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Cả 02 trường hợp trên, chi nhánh (thành lập ở tỉnh khác) và công ty con của công tyđều không phải là doanh nghiệp chế xuất nên thủ tục hải quan đối với trường hợp côngty STKVN thuê chi nhánh hoặc thuê công ty con con gia công thực hiện theo quy địnhtại khoản 1 điều 76 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.Cụ thể:“Điều 76. Thủ tục hải quan đối với trường hợp DNCX thuê doanh nghiệp nội địagia công, DNCX nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa, DNCX thuê DNCX khácgia công1. Hàng hoá do DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công:a) Doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định về gia công hàng hóa chothương nhân nước ngoài quy định tại Mục 2 Chương này; b) DNCX không phải làm thủ tục hải quan khi đưa nguyên liệu, vật tư vào nội địađể gia công và nhận lại sản phẩm gia công từ nội địa. Trường hợp đưa hàng hoá từ DNCX vào thị trường nội địa để gia công, bảo hành,sửa chữa nhưng không nhận lại hàng hoá thì phải đăng ký tờ khai mới để thay đổimục đích sử dụng theo quy định tại Chương II Thông tư này”....Như vậy, khi DNCX thuê chi nhánh và công ty con (không phải là DNCX) gia côngthì DNCX không phải thực hiện thủ tục hải quan, còn chi nhánh (công ty con) thựchiện thủ tục hải quan theo quy định về gia công hàng hoá cho thương nhân nước1 ngoài. Thủ tục gia công hàng hoá cho thương nhân nước ngoài thực hiện theo quyđịnh tại mục 1, mục 2 chương III Thông tư số 38/2015/TT-BTCVề thủ tục với cơ quan thuế nội địa, đề nghị công ty liên hệ với cơ quan thuế địaphương để được hướng dẫn cụ thể.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2