Có phải nộp báo cáo quyết toán cho lô hàng chuyển tiêu thụ nội địa toàn bộ Lưu

13 2 18/03/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Ngày 19/04/2016 chúng tôi có nhập lô hàng theo loại hình SXXK, nhưng lô hàng không đạt chất lượng nên đối tác nước ngoài không muốn nhận lô hàng này. Ngày 09/03/2017 công ty chúng tôi đã đăng kí tờ khai chuyển tiêu thụ nội địa toàn bộ NVL lô hàng trên và đã nộp thuế đầy đủ, chúng tôi có phải nộp báo cáo quyết toán cho tờ khai SXXK không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18553:Ngày 19/04/2016 chúng tôi có nhập lô hàng theo loại hình SXXK, nhưng lô hàngkhông đạt chất lượng nên đối tác nước ngoài không muốn nhận lô hàng này. Ngày09/03/2017 công ty chúng tôi đã đăng kí tờ khai chuyển tiêu thụ nội địa toàn bộ NVLlô hàng trên và đã nộp thuế đầy đủ, chúng tôi có phải nộp báo cáo quyết toán cho tờkhai SXXK không?Ngày gửi: 19/03/2017 - Trả lời: 27/03/2017Tên doanh nghiệp: SEABERY PRODUCTSĐịa chỉ: LÔ B6, KCN SUỐI DẦU , CAM LÂM, KHÁNH HÒA - Email:KEVIN.TRAN@SEABERY.COMVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ khoản 3 điều 37 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủquy định:“Điều 37. Trách nhiệm tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa để gia công,sản xuất hàng hóa xuất khẩu3. Báo cáo quyết toán nhập - xuất - tồn về tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máymóc, thiết bị, hàng hóa xuất khẩu; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xáccủa định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu, số liệu báo cáo quyết toán và tìnhhình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để gia công, sản xuấthàng hóa xuất khẩu”.Như vậy, trường hợp trong năm tài chính công ty có phát sinh nghiệp vụ xuất nhậpkhẩu loại hình SXXK thì phải thực hiện báo cáo quyết toán theo quy định trên.Căn cứ hướng dẫn tại điểm a khoản 2.2 công văn 1501/TCHQ-GSQL ngày29/02/2016 của Tổng cục Hải quan quy định:“2. Về số liệu thể hiện trên mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL ban hành kèm theo Thông tưsố 38/2015/TT-BTC:2.2) Đối với loại hình SXXK:Số liệu thể hiện trên báo cáo quyết toán là số liệu phản ánh trên hệ thống sổ kế toántheo các tài Khoản tương ứng 152, 155 theo nguyên tắc tổng trị giá nhập-xuất-tồn khonguyên liệu, vật tư và thành phẩm trong kỳ báo cáo; các tài Khoản liên quan khác(như 151, 154, 621, 631, 632,...) doanh nghiệp có trách nhiệm xuất trình, giải trìnhkhi cơ quan hải quan yêu cầu trong quá trình kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp.Số liệu trên mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL được thực hiện như sau:a) Đối với nguyên vật liệu nhập khẩu:1 Số liệu nguyên liệu, vật tư nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu phátsinh trong kỳ gồm:- Trị giá tồn đầu kỳ (cột số 4) là tổng trị giá tồn kho cuối kỳ của nguyên vật liệu đượcchốt đến ngày kết thúc năm tài chính từ kỳ trước chuyển sang;- Trị giá nhập trong kỳ (cột số 5) là tổng trị giá nguyên vật liệu nhập kho trong kỳ,bao gồm: nhập khẩu từ nước ngoài, nhập khẩu từ khu phi thuế quan, nhập khẩu tạichỗ, nhập chuyển tiếp từ hợp đồng gia công khác sang, nhập khẩu từ nội địa (áp dụngcho DNCX)...được kết xuất từ tài Khoản 152.- Trị giá xuất trong kỳ (cột số 6) là tổng trị giá nguyên vật liệu xuất kho, bao gồm:xuất kho để sản xuất, xuất kho đi gia công lại theo các đơn hàng, xuất bán nội địa saukhi chuyển Mục đích sử dụng, xuất trả nguyên liệu, vật tư... được kết xuất từ tàiKhoản 152....Trường hợp thuế GTGT hàng nhập khẩu được khấu trừ thì giá trị của nguyên vậtliệu mua vào được phản ánh theo giá mua chưa có thuế GTGT. Nếu thuế GTGT hàngnhập khẩu không được khấu trừ thì giá trị của nguyên vật liệu mua vào bao gồm cảthuế GTGT”.Số liệu trên báo cáo quyết toán là số liệu lấy theo năm tài chính. Trường hợp năm tàichính của công ty đăng ký với cơ quan thuế là từ 01/01 đến 31/12 thì tháng 9/2016công ty phát sinh nghiệp vụ nhập khẩu lô hàng theo loại hình SXXK thì công ty phảighi nhận trị giá lô hàng này vào cột nhập trong kỳ của báo cáo quyết toán năm 2016.Đến tháng 3/2017 công ty mới chuyển tiêu thụ nội địa lô hàng trên thì công ty ghinhận trị giá lô hàng chuyển tiêu thụ nội địa vào cột xuất trong kỳ của báo cáo quyếttoán năm 2017.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2