Có phải làm Báo cáo quyết toán không? Lưu

13 0 06/02/2021 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Doanh nghiệp đầu năm 2021 có xuất khẩu mặt hàng tấm thép chịu mài mòn theo loại hình B11 được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình A12 ( nhập khẩu năm 2020). Vậy doanh nghiệp chúng tôi hết năm tài chính có phải làm báo cáo quyết toán nhập- tồn -xuất hay không

Bình luận

Thông tin bài viết

BÁO CÁO QUYẾT TOÁNCâu hỏi: 23418:Doanh nghiệp đầu năm 2021 có xuất khẩu mặt hàng tấm thép chịu mài mòn theo loạihình B11 được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình A12 ( nhập khẩu năm2020). Vậy doanh nghiệp chúng tôi hết năm tài chính có phải làm báo cáo quyết toánnhập- tồn -xuất hay không Ngày gửi: 28/01/2021 - Trả lời: 02/02/2021Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH UP Hà TĩnhĐịa chỉ: cty UP, KCN Phú Vinh, kỳ liên, kỳ anh , Hà Tĩnh - Email : dd@upht.com.vnVướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: - Căn cứ khoản 1 Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 củaBộ Tài chính quy định về báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu,vật tưnhập khẩu,hàng hoá xuất khẩu quy định: “Điều 60. Báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu,hàng hóa xuất khẩu1. Tổ chức, cá nhân có hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu (bao gồm DNCX) thựchiện cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động nhập kho nguyên liệu, vật tư nhậpkhẩu, xuất kho nguyên liệu, vật tư; nhập kho thành phẩm, xuất kho thành phẩm và cácchỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 30 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này từ hệthống quản trị sản xuất của tổ chức, cá nhân với Chi cục Hải quan nơi đã thông báocơ sở sản xuất thông qua Hệ thống. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp thôngtin ngay sau khi phát sinh nghiệp vụ liên quan đến các chỉ tiêu thông tin quy định tạimẫu số 30 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.Trước khi thực hiện việc trao đổi thông tin lần đầu khi kết nối với Hệ thống của cơquan hải quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chốt tồn đầu kỳ nguyên liệu, vật tư, sảnphẩm với Chi cục Hải quan nơi đã thông báo cơ sở sản xuất.Cơ quan Hải quan có trách nhiệm công bố chuẩn dữ liệu để thực hiện việc trao đổithông tin giữa Hệ thống của tổ chức, cá nhân với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử củahải quan.Trên cơ sở thông tin cung cấp, cơ quan hải quan thực hiện phân tích, đánh giá sự phùhợp giữa các dữ liệu do tổ chức, cá nhân gửi qua hệ thống với dữ liệu trên hệ thốngcủa cơ quan hải quan. Trường hợp xác định phải kiểm tra theo quy định tại khoản 1,khoản 2 Điều 59 Thông tư này thì thực hiện việc kiểm tra tình hình sử dụng, tồn khonguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị và hàng hóa xuất khẩu.”1 Căn cứ quy định trên, doanh nghiệp có hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu (baogồm DNCX) mới thực hiện báo cáo hoạt động nhập kho nguyên liệu, vật tư nhậpkhẩu, xuất kho nguyên liệu, vật tư; nhập kho thành phẩm, xuất kho thành phẩm .Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2