CO mẫu E có được cấp trước ngày tàu rời cảng hay không Lưu

40 1 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Hiện nay, tôi đang muốn nhập một lô hàng từ Trung Quốc, từ cảng Quảng Châu đến cảng Hải Phòng. Nhà sản xuất nói có thể cung cấp C/O mẫu E hợp lệ. Tuy nhiên khi NCC gửi cho tôi C/O Mẫu E họ từng cung cấp cho một công ty khác ở VN, thì tôi thấy ngày tàu rời bến sau ngày cấp C/O 4 ngày. Vậy tôi muốn hỏi Cục là C/O như vậy có hợp lệ không.

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Dương Trấn Hải  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Nhập khẩu, Hồ sơ HQ, Kiểm tra sau thông quanTiêuđề:C/O mẫu E có được cấp trước ngày tàu rời bến hay khôngCâu hỏi:Kính gửi tổng cục Hải Quan,Hiện nay, tôi đang muốn nhập một lô hàng từ Trung Quốc, từ cảng Quảng Châu đến cảng Hải Phòng. Nhà sản xuất nói có thể cung cấp C/O mẫu E hợp lệ.Tuy nhiên khi NCC gửi cho tôi C/O Mẫu E họ từng cung cấp cho một công ty khác ở VN, thì tôi thấy ngày tàu rời bến sau ngày cấp C/O 4 ngày.Vậy tôi muốn hỏi Cục là C/O như vậy có hợp lệ không.Tôi xin trân thành cảm ơn.     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau: - Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của BộTài chính quy định:“Điều 26. Kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu1. Đối với hàng hóa xuất khẩuXuất xứ hàng hóa xuất khẩu được xác định dựa trên nội dung khai của người khai hảiquan, chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và thực tế hàng hoá….”- Căn cứ Điều 4 phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 40/2015/TT-BCTngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệpđịnh Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc quy định:"…4. C/O có thể được cấp trước hoặc vào thời điểm hàng lên tàu, hoặc trong thời hạn3 ngày làm việc kể từ ngày hàng lên tàu. Trường hợp ngoại lệ khi C/O không được1 cấp trước hoặc vào thời điểm hàng lên tàu, hoặc trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từngày hàng lên tàu do vô ý sai sót hoặc có lý do xác đáng, C/O có thể được cấp saunhưng không quá 1 năm kể từ ngày hàng lên tàu và phải mang dòng chữ “ISSUEDRETROACTIVELY”. Để xác định C/O có hợp lệ, phù hợp với bộ chứng từ xuất khẩu cần phải căn cứ vàobộ hồ sơ và thực tế hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị bạnliên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được xem xét giải quyết.2