CO Form KV có hóa đơn nước thứ 3 Lưu

1340 16 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Hiện tại doanh nghiệp có nhập khẩu 1 lô hàng mua của nhà cung cấp LUKOIL SINGAPORE, nhà cung cấp chỉ định bốc hàng tại Hàn quốc của công ty SK TRADING(KOREA). Lô hàng được SK TRADING(KOREA) xin cấp C/O form KV và đứng tên ở ô số 1. Theo như phản hồi của SK TRADING(KOREA) được hướng dẫn của KCCI và Hải quan Hàn Quốc thì ô số 10 phải thể hiện số Hóa đơn của SK TRADING(KOREA), còn số hóa đơn và thông tin của LUKOIL(SINGAPORE) thể hiện ở ô số 13.

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Tổng Công ty Dầu Việt nam  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩuTiêuđề:C/O Form KV có hóa đơn nước thứ 3Câu hỏi:Chào ạnh, chị!Hiện tại doanh nghiệp có nhập khẩu 1 lô hàng mua của nhà cung cấp LUKOIL SINGAPORE, nhà cung cấp chỉ định bốc hàng tại Hàn quốc của công ty SK TRADING(KOREA). Lô hàng được SK TRADING(KOREA) xin cấp C/O form KV và đứng tên ở ô số 1. Theo như phản hồi của SK TRADING(KOREA) được hướng dẫn của KCCI và Hải quan Hàn Quốc thì ô số 10 phải thể hiện số Hóa đơncủa SK TRADING(KOREA), còn số hóa đơn và thông tin của LUKOIL(SINGAPORE) thể hiện ở ô số 13. Nhưng về Viêt Nam, Hải quan lại yêu cầu ô số 10 phải thẻ hiện số hóa đơn của LUKOIL(SINGAPORE) và thông tin LUKOIL (SINGAPORE)ơ ô số 13. Vậy là có sự không thống nhất về cách hiểu và thể hiện của 2 nước. vậy trong trường hợp này để C/O KV được chấp nhận tại Việt Nam thì phải thể hiện như thế nào? Trân trọng cảm ơn!     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTThông tin liên quan:40/2015/TT-BCTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:Để xác định C/O có hợp lệ, phù hợp với bộ chứng từ nhập khẩu cần phải căn cứ vàobộ hồ sơ và thực tế hàng hóa nhập khẩu. Do doanh nghiệp không cung cấp hồ sơ, tàiliệu cụ thể nên Bộ phận tư vấn không có đủ cơ sở để trả lời cụ thể, tuy nhiên, doanhnghiệp có thể tham khảo thông tin sau:Khoản 3 Điều 1 phụ lục IV quy trình cấp và kiểm tra xuất xứ ban hành kèm theoThông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương quy định thựchiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc quyđịnh:“Điều 1. C/O…1 3. C/O do Tổ chức cấp C/O của nước thành viên xuất khẩu cấp dựa trên đơn đề nghịcủa nhà sản xuất hoặc người xuất khẩu hoặc người được ủy quyền. C/O phải đáp ứngcác điều kiện sau:a) Được làm trên khổ giấy in A4, phù hợp với mẫu quy định tại khoản 1 Điều này.Trường hợp không thể khai hết nhiều mặt hàng trêncùng một tờ C/O, các nước thànhviên có thể sử dụng Tờ khai bổ sung C/O phù hợp với mẫu quy định tại Phụ lục VII;b) Bao gồm 1 (một) bản gốc và 2 (hai) bản sao. Bản gốc (the original) do nhà sảnxuất hoặc người xuất khẩu gửi cho người nhập khẩu để nộp cho cơ quan hải quannước thành viên nhập khẩu. Bản sao thứ hai (the duplicate) do Tổ chức cấp C/O củanước thành viênxuất khẩu lưu. Bản sao thứ ba (the triplicate) do nhà sản xuất hoặcngười xuất khẩu lưu;c) Được khai bằng tiếng Anh và có thể khai một hoặc nhiều hơn một sản phẩm trongmột lô hàng;d) Được in, ký và đóng dấu bằng tay hoặc in, ký và đóng dấu dưới hình thức điện tử;đ) Bao gồm thông tin về mô tả hàng hóa, số lượng và trọng lượng của hàng hóa phùhợp với lô hàng được xuất khẩu; vàe) Mang số tham chiếu riêng của Tổ chức cấp C/O”.Trường hợp cơ quan hải quan nghi ngờ tính chính xác của các chứng từ hoặc tính xácthực của các thông tin liên quan đến xuất xứ thực sự của sản phẩm thuộc diện nghingờ hay các bộ phận nhất định của sản phẩm, cơ quan hải quan nước thành viên nhậpkhẩu yêu cầu xác minh xuất xứ theo điều 8 phụ lục IV Thông tư số 40/2015/TT-BCT Ngoài ra doanh nghiệp có thể tham khảo công văn số 1321/GSQL-TH ngày04/10/2016 và công văn số 308/GSQL-GQ4 ngày 16/02/2017của Cục Giám sát Quảnlý về hải quan -Tổng cục hải quan về việc vướng mắc C/O mẫu KVĐề nghị công ty tham khảo nội dung trên để thực hiện. Tuy nhiên, để có cơ sở xem xétcụ thể tính hợp lệ của C/O của lô hàng, đề nghị công ty liên hệ đơn vị Hải quan nơidoanh nghiệp làm thủ tục để được hướng dẫn, giải quyết.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết.Trân trọng!2