CO Form E và hóa đơn bên thứ 3 Lưu

892 13 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công ty chúng tôi mua hàng và ký hợp đồng với người bán ở Hong Kong. Công ty ở Hong Kong mua hàng từ một công ty thương mại ở Trung Quốc và cung cấp cho chúng tôi C/O From E có hoá đơn của Bên thứ 3. Nội dung Form E như sau: Ô số 1: Công ty thương mại ở Trung Quốc Ô số 10: Số hoá đơn do công ty ở Hong Kong xuất Ô số 7: tên công ty phát hành hóa đơn (Công ty ở Hong Kong) và tên Nước mà công ty này đặt trụ sở Ô số 13: click vào “Third Party Invoicing”

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Pham Thi Ngoc Tham  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Hồ sơ HQTiêuđề:C/O Form ECâu hỏi:Kính gửi quý Hải Quan,Công ty chúng tôi mua hàng và ký hợp đồng với người bán ở Hong Kong. Công ty ở Hong Kong mua hàng từ một công ty thương mại ở Trung Quốc và cung cấpcho chúng tôi C/O From E có hoá đơn của Bên thứ 3. Nội dung Form E như sau: Ô số 1: Công ty thương mại ở Trung QuốcÔ số 10: Số hoá đơn do công ty ở Hong Kong xuấtÔ số 7: tên công ty phát hành hóa đơn (Công ty ở Hong Kong) và tên Nước mà công ty này đặt trụ sở Ô số 13: click vào “Third Party Invoicing”Trong ô số 7 phần mô tả hàng hoá có thể hiện thêm thông tin của Manufacturer làNhà sản xuất ở Trung Quốc. Như vậy lô hàng này được mua bán tay tư.Với những thông tin như trên, Hải quan địa phương yêu cầu bổ sung hoá đơn do Công ty thương mại ở Trung Quốc cấp cho Người bán ở Hong Kong để chứng minh xuất xứ Trung Quốc. Yêu cầu này có hợp lý hay không xin nhờ Hải quan tư vấn vì công ty chúng tôi mua hàng qua bên thứ 3.     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau: Căn cứ Điều 23 Phụ lục II về Thủ tục cấp và kiểm tra C/O mẫu E ban hành kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công thương, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011, thực hiện Quy tắc thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ và Quytắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Nước Công hòa Nhân dân Trung Hoa có quy định như sau: 1 “ Cơ quan Hải quan Bên nhập khẩu sẽ chấp nhận C/O Mẫu E trong trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba hoặc bởi một nhà xuất khẩu ACFTA đại diện cho công ty đó miễn là hàng hóa đáp ứng các quy định về xuất xứ trong Phụ lục I Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM . Số hóa đơn bênthứ ba phải được ghi trên Ô số 10 của C/O Mẫu E. Nhà xuất khẩu và người nhận hàng phải có trụ sở đặt tại các Bên tham gia Hiệp định; bản sao của hóa đơn bên thứ ba phảiđược nộp cùng với C/O mẫu E cho cơ quan Hải quan Bên nhập khẩu.”Do đó, trường hợp này C/O mẫu E phải có bản sao hóa đơn thương mại bên thứ 3 phảiđược nộp cùng với C/O mẫu E cho cơ quan Hải quan Bên nhập khẩu hoặc C/O mẫu E có hóa đơn thương mại do một công ty khác cũng ở Trung Quốc đại diện cho bên bán phát hành thì C/O mẫu E đó được chấp nhận. Số hóa đơn của công ty đại diện cho bên bán tại Trung quốc sẽ được ghi trên Ô số 10 của C/O Mẫu E theo quy định trên. Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan thông báo để Ông (Bà) biết./.2