CO form E phát hành bởi bên thứ 3 cùng nước với nhà xuất khẩu Lưu

3283 29 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty A tại Việt Nam ký hợp đồng với công ty B tại Trung quốc Bill, invoice, packing list được phát hành bởi bên B. C/O form E được phát hành bởi công ty C tại trung quốc Mục 1 trên form E: thể hiện là công ty C. Mục 2 trên form E: thể hiện là công ty A. Mục 7 trên form E: thể hiện là công ty B Vậy mục 13 ô Third Party Invoicing có cần phải tích không?

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Công ty TNHH Crystal Martin ( Việt Nam)  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách thuế, Nhập khẩuTiêuđề:C/O FORM E PHÁT HÀNH BỞI BÊN THỨ 3 CÙNG NƯỚC VỚI NHÀ XUẤTKHẨUCâu hỏi:Kính gửi ban tư vấn Hải quan trực tuyến,Công ty chúng tôi có trường hợp như sau:Công ty A tại Việt Nam ký hợp đồng với công ty B tại Trung quốcBill, invoice, packing list được phát hành bởi bên B.C/O form E được phát hành bởi công ty C tại trung quốcMục 1 trên form E: thể hiện là công ty C.Mục 2 trên form E: thể hiện là công ty A.Mục 7 trên form E: thể hiện là công ty BVậy mục 13 ô Third Party Invoicing có cần phải tích không?     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi của bạn đọc, bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến như sau:- Căn cứ điểm d khoản 14 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công thương quy định: “Trường hợp hóa đơn phát hành tại bên thứ ba theo quy định tại Điều 23, Phụ lục 2 thì đánh dấu vào ô “Third Party Invoicing”, số hóa đơn phải được ghi rõ tại ô số 10, tên công ty phát hành hóa đơn và tên Nước mà công ty này đặt trụ sở tại nước đó phải được ghi rõ tại ô số 7”.- Căn cứ Điều 23 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công thương quy định:“Cơ quan Hải quan bên nhập khẩu phải chấp nhận C/O mẫu E trong trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba hoặc 1 bởi một nhà xuất khẩu ACFTA đại diện cho công ty đó miễn là hàng hóa đó đáp ứng các quy định về xuất xứ trong phụ lục 1 Quyết định 12/2007/QĐ-BTM. Số hóa đơn bên thứ ba phải được ghi trên ô số 10 của C/O mẫu E. Nhà xuất khẩu và người nhận hàng phải có trụ sở đặt tại các bên tham gia Hiệp định; bản sao của hóa đơn bên thứ baphải được nộp cùng với C/O mẫu E cho cơ quan Hải quan bên nhập khẩu”.- Tại công văn 12149/BCT-XNK ngày 14/12/2012 của Bộ Công Thương về hóa đơn bên thứ ba trong ACFTA có hướng dẫn như sau:““Hóa đơn Bên thứ ba” là hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một Nước thứ ba (trong hoặc ngoài ACFTA) hoặc bởi một nhà xuất khẩu có trụ sở đặt tại các Bên tham gia Hiệp định ACFTA là đại diện cho công ty đó. Nước thứ balà Nước/Vùng lãnh thổ phát hành hóa đơn mà không phải là Nước/Vùng lãnh thổ xuất khẩu/nhập khẩu.” Đối với trường hợp C/O do bên B xin cho số hàng hóa của bên B trong các trường hợp công ty nêu ngoài việc phải thoả các yêu cầu xuất xứ của hàng hoá, việc ghi chép các tiêu chí trên C/O theo quy định mà còn phải thống nhất giữa các tiêu chí của tờ khai hải quan, hoá đơn thương mại, chứng từ vận tải, Biên bản kiểm tra xuất xứ (nếu có),… Đề nghị bạn đọc tham khảo, thực hiện. Tuy nhiên, để có cơ sở xem xét cụ thể tính hợp lệ của C/O, nếu còn chưa rõ vui lòng liên hệ cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục xuất nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết.Trân trọng!2