CO form E chuyển tải tại Hongkong Lưu

1592 10 21/03/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty mua hàng 1 cty ở Hồng Kông, cty sx ở China giao hàng. * Trên C/o số 1 thể hiện: cty ở China, ô số 7: cty ở Hồng Kông. Ô số 3: From Huang put, China to Hcm port, Viet Nam. * Trên B/L: - shipper: cty China- port of receipt: Huang put- Port of loading: Hongkong - phần mô tả hàng hóa thể hiện: T/S From HPU to HO Chi Minh port via HKG nhưng cơ quan Hải quan từ chối C/O do hàng không chở suốt. C/O đó có hợp lệ không? Có cần phải xác nhận của hãng tàu về việc chuyển tải không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18604:Công ty mua hàng 1 cty ở Hồng Kông, cty sx ở China giao hàng.* Trên C/o số 1 thể hiện: cty ở China, ô số 7: cty ở Hồng Kông. Ô số 3: From Huangput, China to Hcm port, Viet Nam.* Trên B/L: - shipper: cty China- port of receipt: Huang put- Port of loading:Hongkong - phần mô tả hàng hóa thể hiện: T/S From HPU to HO Chi Minh port viaHKG nhưng cơ quan Hải quan từ chối C/O do hàng không chở suốt. C/O đó có hợp lệkhông? Có cần phải xác nhận của hãng tàu về việc chuyển tải không?Ngày gửi: 22/03/2017 - Trả lời: 31/03/2017Tên doanh nghiệp: Cty TNHH DV XNK NHUẬN PHÁTĐịa chỉ: Tân phú, TP hcm - Email : Linhvvmv@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Theo công ty trình bày, trên Bill of lading thể hiện:Port of receive/place of receive (nơi nhận hàng) là Huang put – China;Port of Lading (cảng bốc hàng lên tàu) là HongKong;Theo đó, hàng hóa được nhận hàng tại China, đây là nơi nhận hàng xuất khẩu đầu tiêncủa hãng tàu, hàng hóa sẽ được xếp lên tàu ở HongKong.Do HongKong không phải là thành viên của Hiệp định ACFTA nên công ty cần thựchiện theo những quy định sau:Căn cứ Điều 21 Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ CôngThương:“Để thực hiện khoản 3 Điều 8 của Phụ lục I Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM khihàng hóa được vận chuyển qua lãnh thổ của một hoặc nhiều Bên không phải là thànhviên của ACFTA, các chứng từ sau phải được nộp cho cơ quan Hải quan của Bênnhập khẩu:1. Vận tải đơn chở suốt do Bên xuất khẩu cấp;2. C/O mẫu E do Tổ chức cấp C/O của Bên xuất khẩu cấp;3. Bản sao của hóa đơn thương mại gốc của sản phẩm; và4. Các chứng từ chứng minh rằng các yêu cầu tại khoản 3 Điều 8 của Phụ lục I Quyếtđịnh số 12/2007/QĐ-BTM đã được tuân thủ”.Căn cứ Khoản 3 Điều 8 của Phụ lục I Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM ngày31/05/2007:“Điều 8. Vận chuyển trực tiếp1 3. Nếu các sản phẩm được vận chuyển quá cảnh qua một hoặc nhiều nước trung giankhông phải là thành viên ACFTA có hoặc không có chuyển tàu hoặc lưu kho tạm thờitại các nước đó, với điều kiện:a) Quá cảnh là cần thiết vì lý do địa lí hoặc do các yêu cầu có liên quan trực tiếp đếnvận tải;b) Sản phẩm không tham gia vào giao dịch thương mại hoặc tiêu thụ tại nước quácảnh đó; vàc) Sản phẩm không trải qua bất kỳ công đoạn nào khác, ngoại trừ việc dỡ hàng và táixếp hàng hoặc những công đoạn cần thiết để giữ sản phẩm trong điều kiện tốt”.Căn cứ Khoản 4, công văn số 887/TCHQ-GSQL ngày 08/02/2013 của Tổng cục Hảiquan:“4. Chứng từ chứng minh hàng hóa được đảm bảo nguyên trạng trong trường hợpquá cảnh qua nước trung gian:Khi hành hóa được vận chuyển qua lãnh thổ của một nước không phải thành viên (đốivới C/O mẫu D, E, AANZ, AI) và qua lãnh thổ của một nước thành viên hoặc khôngthành viên (đối với C/O mẫu AK), một trong những chứng từ phải được nộp cho cơquan Hải quan Nước thành viên nhập khẩu là các chứng từ chứng minh rằng các yêucầu của quy định vận chuyển trực tiếp được đáp ứng. Trong trường hợp này, doanhnghiệp có thể nộp một trong các chứng từ sau:a) Chứng từ do cơ quan hải quan nước quá cảnh xác nhận về việc hàng hóa nằm dướisự giám sát của cơ quan hải quan nước đó và chưa được làm thủ tục để thông quan;hoặcb) Giấy xác nhận của chính cơ quan, tổ chức phát hành vận đơn cho lô hàng xuấtnhập khẩu chứng minh hàng hóa quá cảnh là cần thiết ví lý do địa lý hoặc do các yêucầu có liên quan trực tiếp đến vận tải; Hàng hóa không tham gia vào giao dịchthương mại hoặc tiêu thụ tại nước quá cảnh đó; Hàng hóa không trãi qua bất kỳ côngđoạn nào khác ngoài việc dỡ hàng và bốc lại hàng hoặc những công việc cần thiết đểđảm bảo hàng hóa trong điều kiện tốt. Đối với giấy xác nhận phát hành bởi công tycon, chi nhánh hay đại lý của công ty vận tải, tổ chức phát hành vận đơn cho lô hàngtại Việt Nam thì cần thêm giấy ủy quyền của chính hãng vận tải; hoặcc) Trong trường hợp hàng hóa được vận chuyển nguyên container, số container, sốchì không thay đổi từ khi xếp hàng lên phương tiện vận tải tại cảng xếp hàng củanước thành viên xuất khẩu đến khi nhập khẩu vào Việt Nam thì xem xét chấp nhậnchứng từ chứng minh vận tải trực tiếp là vận đơn và lệnh giao hàng của hãng tàu,trong đó thể hiện số container, số chì không thay đổi”.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2