Có được phép sử dụng CO mẫu KV in mầu Lưu

1095 10 03/08/2017 Đăng bởi : bichngoc 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Chúng tôi có lô hàng hóa đang cần gấp phục vụ cho công việc sản xuất. Vì thế phía người bán chưa kịp gửi bản gốc C/O mẫu KV. Chúng tôi đã nhận được bản scan mầu và đã in đầy đủ cả 2 mặt của C/O mẫu KV. C/O này đã được Hải Quan Hàn Quốc duyệt trên website: http://www.customs.go.kr/kcshome/co/CertificateOfOriginView.do. Vậy công ty chúng tôi có được sử dụng bản in mầu đầy đủ 2 mặt để thông quan tờ khai và hưởng ưu đãi thuế theo TT167/2014/TT-BTC hay không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 17473: Chúng tôi có lô hàng hóa đang cần gấp phục vụ cho công việc sản xuất. Vì thế phía người bán chưa kịp gửi bản gốc C/O mẫu KV. Chúng tôi đã nhận được bản scan mầu và đã in đầy đủ cả 2 mặt của C/O mẫu KV. C/O này đã được Hải Quan Hàn Quốc duyệt trên website: http://www.customs.go.kr/kcshome/co/CertificateOfOriginView.do. Vậy công ty chúng tôi có được sử dụng bản in mầu đầy đủ 2 mặt để thông quan tờ khai và hưởng ưu đãi thuế theo TT167/2014/TT-BTC hay không? Ngày gửi: 04/08/2016 - Trả lời: 05/08/2016 Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Mạnh An Địa chỉ: 36/165 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. - Email :hung.nguyen171288@gmail.com Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: -Căn cứ Điểm g Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định: “Điều 16. Hồ sơ hải quan 2. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu bao gồm: g) Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hoặc Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ): 01 bản chính hoặc chứng từ dưới dạng dữ liệu điện tử trong các trường hợp sau: …Trường hợp theo thoả thuận về áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt với Việt Nam hoặc theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định về việc nộp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu là chứng từ điện tử hoặc Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa của người sản xuất/người xuất khẩu/người nhập khẩu thì cơ quan hải quan chấp nhận các chứng từ này. Căn cứ Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc, tại Thông tư nêu trên hiện nay vẫn chưa quy định về việc nộp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu là chứng từ điện tử mà vẫn được cấp bằng bản giấy theo khoản 3.a điều 1 Phụ lục IV. Do đó, để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đề nghị nộp 01 bản chính của C/O theo quy định. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.