Chuyển thiết bị từ dự án này sang dự án khác Lưu

20 1 19/03/2019 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Chúng tôi có tạm nhập thiết bi ( cần cẩu) phục vụ cho dự án tại Bình Thuận, đến nay dự án đã hoàn thành và chúng tôi muốn chuyển thiết bị này sang một dự án khác. Để thực hiện việc này, công ty chúng tôi cần phải thực hiện những thủ tục nào? Căn cứ vào điều luật nào để chúng tôi thực hiện việc này?

Bình luận

Thông tin bài viết

Chuyển thiết bị từ dự án này sang dự án khácCâu hỏi: 21368:Chúng tôi có tạm nhập thiết bi ( cần cẩu) phục vụ cho dự án tại Bình Thuận, đến naydự án đã hoàn thành và chúng tôi muốn chuyển thiết bị này sang một dự án khác. Đểthực hiện việc này, công ty chúng tôi cần phải thực hiện những thủ tục nào? Căn cứvào điều luật nào để chúng tôi thực hiện việc này?Ngày gửi: 01/03/2019 - Trả lời: 07/03/2019Tên doanh nghiệp: An PhátĐịa chỉ: 172 Hai Bà Trừng, Quận 1, HCM - Email : chuong.gs.gs@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:-Căn cứ khoản 23 điều 1 Nghị định số 59/201/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủquy định:“23. Điều 50 được sửa đổi, bổ sung như sau:“Điều 50. Thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, phươngtiện vận chuyển, khuôn, mẫu tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để sản xuất, thicông xây dựng, lắp đặt công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm…6. Trường hợp doanh nghiệp tạm nhập, tạm xuất có văn bản đề nghị bán, cho, tặngmáy móc, thiết bị, phương tiện thi công, phương tiện vận chuyển, khuôn, mẫu tạmnhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để sản xuất, thi công công trình, thi công xâydựng, lắp đặt công trình thực hiện dự án, thử nghiệm thì phải làm thủ tục hải quantheo quy định tại Mục 5 Chương này.”-Căn cứ điểm c khoản 2 điều 84 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 củaBộ Tài chính quy định:“Điều 84. Quản lý, theo dõi tờ khai hải quan tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập…2. Hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập quy định tại Điều 49, Điều 50,Điều 51, Điều 52, Điều 53, Điều 54, Điều 55 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP:…a) Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất theo dõi, quản lý lượnghàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập trên Hệ thống. Quá thời hạn tạm nhập, tạmxuất đã đăng ký với cơ quan hải quan nhưng chưa làm thủ tục tái xuất, tái nhập hoặcchưa thực hiện việc gia hạn thời gian tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập thì cơ quanhải quan xử lý theo quy định của pháp luật và thực hiện ấn định thuế (nếu có).…b) Đối với hàng hóa tạm nhập, tạm xuất thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu, thuếxuất khẩu, sau khi tái xuất, tái nhập, người khai hải quan thực hiện thủ tục hoàn thuế,1 không thu thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu cho tờ khai tạm nhập, tạm xuất theo quyđịnh tại mục 4 Chương VII Thông tư này;c) Đối với hàng hóa tạm nhập, tạm xuất thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụnội địa thì phải làm thủ tục theo quy định tại Điều 21 Thông tư này.”.Như vậy, trường hợp công ty không tái xuất trả cho đối tác sau khi hết thời hạn mà lạichuyển giao cho dự án khác không đúng thời hạn tạm nhập tái xuất trước đây thì cócông văn giải trình để Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai xem xét, xử lý phù hợp.Trường hợp không được chấp nhận do không phù hợp thì công ty thực hiện thủ tụcthay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa theo quy định tại Điều 21 Thông tưsố 38/2015/TT-BTC(được sửa đổi bổ sung tại khoản 10 điều 1 Thông tưsố 39/2018/TT-BTC) để tiếp tục sử dụng cho dự án khác.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2