Chuyển mục đích sử dụng nguyên liệu hàng thủy sản Lưu

14 3 05/04/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty đã nhập 1 lô hàng với mục đích ban đầu là nhập sản xuất xuất khẩu, đã làm các thủ tục đăng kí kiểm dịch, đã được cơ quan thẩm quyền cấp chứng thư kiểm dịch. Giờ công ty muốn chuyển toàn bộ lô hàng trên sang mục đích kinh doanh nội địa thì có cần phải xin giấy phép nhập khẩu hay không và có cần kiểm tra chuyên ngành là lấy mẫu kiểm tra và cấp chứng thư lại không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18658:Công ty đã nhập 1 lô hàng với mục đích ban đầu là nhập sản xuất xuất khẩu, đã làmcác thủ tục đăng kí kiểm dịch, đã được cơ quan thẩm quyền cấp chứng thư kiểm dịch.Giờ công ty muốn chuyển toàn bộ lô hàng trên sang mục đích kinh doanh nội địa thìcó cần phải xin giấy phép nhập khẩu hay không và có cần kiểm tra chuyên ngành làlấy mẫu kiểm tra và cấp chứng thư lại không? Ngày gửi: 06/04/2017 - Trả lời: 12/04/2017Tên doanh nghiệp: Vina Pride SeafoodsĐịa chỉ: Khu Lưu Trú, KCN Long Hậu, Cần Giuộc, Long An - Email:buivantrai87336477@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ điểm a khoản 1 điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 củaBộ Tài chính quy định:“Điều 21. Khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa1. Nguyên tắc thực hiện:a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sửdụng thực hiện đúng quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP”;Căn cứ khoản 5 điều 25 Nghị định số 08/2015/TT-BTC ngày 21/01/2015 của Chínhphủ quy định:“Điều 25. Khai hải quan…5. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế xuấtkhẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môitrường hoặc miễn thuế, xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hoặc áp dụng thuếsuất theo hạn ngạch thuế quan và đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưngsau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế, xétmiễn thuế; áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan; hàng hóa là nguyên liệu, vậttư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa tạm nhập - táixuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó chuyển mục đích sử dụng,chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuthực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầyđủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khaiban đầu”.Như vậy, trường hợp tờ khai ban đầu thực hiện đầy đủ các quy định về chính sáchquản lý hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì khi chuyển mục đích sử dụng công tykhông phải thực hiện các chính sách quản lý hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trên tờkhai mới.1 Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2