Chuyển mục đích nguyên phụ liệu doanh nghiệp chế xuất Lưu

54 2 26/04/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Một số lượng nguyên liệu dư thừa nhưng hiện tại chúng tôi không dùng để sản xuất xuất khẩu nữa mà muốn sử dụng để rửa máy (chuyển sang tiêu dùng). Vậy trong trường hợp này công ty chúng tôi là DNCX phải làm những thủ tục Hải quan nào? Loại hình mà tờ khai mới khai sẽ là loại hình nào? Chúng tôi có cần văn bản cho phép không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18768:Công ty là doanh nghiệp chế xuất với vốn đầu tư nước ngoài, thực hiện sản xuất xuấtkhẩu & gia công sản phẩm từ nhựa có nhập khẩu một lô nguyên liệu hạt nhựa từ Nhậtđể sản xuất xuất khẩu theo loại hình (E11: Nhập nguyên liệu của DNCX từ nướcngoài). Một số lượng nguyên liệu dư thừa nhưng hiện tại chúng tôi không dùng để sảnxuất xuất khẩu nữa mà muốn sử dụng để rửa máy (chuyển sang tiêu dùng). Vậy trongtrường hợp này công ty chúng tôi là DNCX phải làm những thủ tục Hải quan nào?Loại hình mà tờ khai mới khai sẽ là loại hình nào? Chúng tôi có cần văn bản cho phépkhông? Ngày gửi: 27/04/2017 - Trả lời: 03/05/2017Tên doanh nghiệp: Công ty EBISUYA Việt NamĐịa chỉ: LÔ 62A, KCN Long Giang, xã Tân Lập 1, Tân Phước, Tiền Giang. - Email :Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Khi DNCX thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng từ nguyên liệu nhập khẩu để sảnxuất sang nguyên liệu tiêu dùng công ty phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích theoquy định tại điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.Cụ thể:“Điều 21. Khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa1. Nguyên tắc thực hiện:a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sửdụng thực hiện đúng quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP;b) Việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã làm thủtục xuất khẩu, nhập khẩu chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thànhthủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới;c) Hàng hóa khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải có giấy phép xuấtkhẩu, nhập khẩu, khi chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng cũngphải được cơ quan cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đồng ý bằng văn bản;d) Hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuếphải kê khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định.2. Trách nhiệm của người khai hải quan:a) Nộp bộ hồ sơ làm thủ tục hải quan gồm:a.1) Tờ khai hải quan theo quy định tại Điều 16 Thông tư này;a.2) Giấy phép của Bộ, ngành cho phép thay đổi mục đích sử dụng hoặc xuất khẩu,nhập khẩu đối với hàng hóa theo quy định phải có giấy phép: 01 bản chính;1 a.3) Văn bản thỏa thuận với phía nước ngoài về việc thay đổi mục đích sử dụng củahàng hóa hoặc hóa đơn thương mại đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữuhàng hóa đối với hàng hóa gia công, thuê mượn của tổ chức, cá nhân nước ngoàihoặc hợp đồng mua, bán hàng hóa miễn thuế, không chịu thuế, tạm nhập tái xuất, tạmxuất tái nhập: 01 bản chụp.b) Kê khai, nộp đủ thuế theo quy định trên tờ khai hải quan mới và ghi rõ số tờ khaihải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cũ, hình thức thay đổi mục đích sử dụnghoặc chuyển tiêu thụ nội địa vào ô “Phần ghi chú” của tờ khai hải quan điện tử hoặcô “Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan giấy.Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức tái xuất hoặc chuyển nhượngcho đối tượng thuộc diện không chịu thuế, miễn thuế, người nộp thuế phải kê khaitheo quy định nêu trên, nhưng không phải nộp thuế.Trường hợp người nộp thuế thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa nhưngkhông tự giác kê khai, nộp thuế với cơ quan hải quan, nếu cơ quan hải quan hoặc cơquan chức năng khác kiểm tra, phát hiện thì người nộp thuế bị ấn định số tiền thuếphải nộp theo tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu ban đầu và bị xử phạt theo quyđịnh hiện hành. Người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế còn thiếu, tiềnchậm nộp và tiền phạt (nếu có) theo quyết định của cơ quan hải quan”.Công ty thực hiện khai thay đổi mục đích sử dụng theo quy định trên, trường hợpchuyển mục đích sử dụng sang tiêu dùng thì mở tờ khai mới theo loại hình A12. Domặt hàng hạt nhựa khi nhập khẩu không thuộc diện phải có giấy phép nên khi chuyểnmục đích sử dụng không cần giấy phép của Bộ, ngành cho phép thay đổi mục đíchsử dụng.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2