Chuyển giao NVL nhập về để gia công cho HĐGC Lưu

217 5 19/03/2019 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Bên thuê gia công muốn thuê Công ty sơn phủ bề mặt các sản phẩm mà bên họ cung cấp. Trong đó sơn thuộc nguyên vật liệu tự cung ứng mà công ty phải trực tiếp nhập mua từ nước ngoài theo loại hình E21. Sau khi đến hạn thanh khoản HĐGC, lượng sơn tự cung ứng dư thừa này chúng tôi muốn chuyển tiếp sang HĐGC tiếp theo thì có phải chuyển đổi mục đích sử dụng nộp thuế rồi sau này mới được hoàn hay không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Chuyển giao NVL nhập về để gia công cho HĐGCCâu hỏi: 21295:Bên thuê gia công muốn thuê Công ty sơn phủ bề mặt các sản phẩm mà bên họ cungcấp. Trong đó sơn thuộc nguyên vật liệu tự cung ứng mà công ty phải trực tiếp nhậpmua từ nước ngoài theo loại hình E21. Sau khi đến hạn thanh khoản HĐGC, lượngsơn tự cung ứng dư thừa này chúng tôi muốn chuyển tiếp sang HĐGC tiếp theo thì cóphải chuyển đổi mục đích sử dụng nộp thuế rồi sau này mới được hoàn hay không?Ngày gửi: 09/02/2019 - Trả lời: 13/02/2019Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Drilube Việt NamĐịa chỉ: KCN Đồng Văn II -xã Bạch Thượng- huyện Duy Tiên- tỉnh Hà Nam- Email :pham_thi_thanh_hang@drilube.com.vnVướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: - Căn cứ khoản 40 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tàichính quy định:40. Điều 61 được sửa đổi, bổ sung như sau:“Điều 61. Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và xuất khẩusản phẩm để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài1. Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tưa) Hồ sơ hải quan, thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu (bao gồm cảsản phẩm hoàn chỉnh do bên đặt gia công cung cấp để gắn hoặc đóng chung với sảnphẩm gia công thành mặt hàng đồng bộ; nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công tựcung ứng nhập khẩu từ nước ngoài) thực hiện theo thủ tục hải quan đối với hàng hóanhập khẩu quy định tại Chương II Thông tư này;- Căn cứ Khoản 42 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 04 năm 2018của Bộ Tài chính quy định: “42. Điều 64 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Điều 64. Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế thải, phếliệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê, mượn 1. Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lựcthực hiện, tổ chức, cá nhân phải hoàn thành việc thực hiện các thủ tục giải quyếtnguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị thuê, mượn và sảnphẩm gia công theo quy định tại khoản 2 Điều này.1 Đối với phế thải, tổ chức, cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật về bảovệ môi trường. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ghi chép sổ sách chi tiết, xuất trìnhcho cơ quan hải quan khi kiểm tra. Hết thời hạn nêu trên, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục quyết toán thực hiệnlập biên bản vi phạm để xử lý theo quy định. 2. Các hình thức xử lý Căn cứ quy định của pháp luật Việt Nam và nội dung thoả thuận trong hợpđồng gia công, việc xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc,thiết bị thuê, mượn để gia công và sản phẩm gia công được thực hiện như sau: …c) Chuyển sang thực hiện hợp đồng gia công khác tại Việt Nam; 3. Thủ tục hải quan …c) Thủ tục chuyển nguyên liệu, vật tư; máy móc, thiết bị thuê, mượn theo chỉđịnh của bên đặt gia công sang hợp đồng gia công khác cùng hoặc khác đối tác nhận,đặt gia công trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công hoặc khi hợp đồng gia côngkết thúc, hết hiệu lực, thực hiện theo thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ quy định tạiĐiều 86 Thông tư này;…” Do công ty nhập khẩu loại hình E21cho số nguyên liệu, vật tư tự cung ứng choHĐGC đã được miễn thuế thì không phải chuyển đổi mục đích sử dụng do vẫn sửdụng cho gia công. Vì vậy, công ty căn cứ theo quy định nêu trên để thực hiện việcchuyển nguyên liệu, vật tư thừa tự cung ứng sang hợp đồng gia công sang hợp đồnggia công mới như thoả thuận. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợpphát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dựkiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể2