Chuyển đổi mục đích sử dụng loại hình E11 Lưu

232 2 04/04/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty nhập khẩu giấy lót dạng cuộn (1100mmx3000M) – 1 cuộn từ nước ngoài về theo loại hình TK E11. Hiện nay, mặt hàng đó bị lỗi và không đáp ứng yêu cầu sản xuất. Do đó, bên em muốn tận dụng lại làm công cụ, dụng cụ sử dụng trong nhà máy và không tính vào định mức sản phẩm xuất khẩu. Trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng hàng như vậy, bên em phải mở tờ khai với loại hình nào và có phải nộp thuế cho lượng hàng trên không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18663:Công ty nhập khẩu giấy lót dạng cuộn (1100mmx3000M) – 1 cuộn từ nước ngoài vềtheo loại hình TK E11. Hiện nay, mặt hàng đó bị lỗi và không đáp ứng yêu cầu sảnxuất. Do đó, bên em muốn tận dụng lại làm công cụ, dụng cụ sử dụng trong nhà máyvà không tính vào định mức sản phẩm xuất khẩu. Trường hợp chuyển đổi mục đích sửdụng hàng như vậy, bên em phải mở tờ khai với loại hình nào và có phải nộp thuế cholượng hàng trên không? Ngày gửi: 05/04/2017 - Trả lời: 13/04/2017Tên doanh nghiệp: Công ty CP Vinh Vân Minh VânĐịa chỉ: KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội - Email : Luyennt@vvmv.com.vnVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: Trường hợp của Công ty đăng ký tờ khai chuyển mục đích sử dụng loại hình A42.Về khai thay đổi mục đích sử dụng theo quy định tại Điều 21 Thông tưsố 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. Chính sách thuế thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới theo quy địnhtại khoản 5 điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quyđịnh: “Điều 25. Khai hải quan …5. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuếxuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệmôi trường hoặc miễn thuế, xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hoặc áp dụngthuế suất theo hạn ngạch thuế quan và đã được giải phóng hàng hoặc thông quannhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễnthuế, xét miễn thuế; áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan; hàng hóa là nguyênliệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa tạmnhập - tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó chuyển mục đíchsử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quảnlý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thựchiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng kýtờ khai ban đầu”. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phátsinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờkhai để được hướng dẫn cụ thể.1