Chuyển đổi loại hình B11 sang loại hình B13 Lưu

735 3 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
DN có xuất mở tk một lô hàng khuôn loại hình B11 ( trước đây nhập khẩu với loại hình A12) nhưng căn cứ hướng dẫn tại công văn 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của TCHQ trường hợp xuất khẩu thanh lý hoặc tái xuất ra nước ngoài thì sử dụng loại hình B13. DN chúng tôi xin hỏi quý HQ , DN có xin chuyển loại hình được không. Được chuyển thì phải làm thế nào.

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Cty Cao Su Kenda  ỏ ư ợLĩnhvực:Xuất khẩuTiêuđề:CHUYEN DOI LOAI HINHCâu hỏi:DN có xuất mở tk một lô hàng khuôn loại hình B11 ( trước đây nhập khẩu với loại hình A12) nhưng căn cứ hướng dẫn tại công văn 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của TCHQ trường hợp xuất khẩu thanh lý hoặc tái xuất ra nước ngoàithì sử dụng loại hình B13. DN chúng tôi xin hỏi quý HQ , DN có xin chuyển loại hình được không. Được chuyển thì phải làm thế nào.Xin chân thành cảm ơn!     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:-Căn cứ Điều 48 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định:“Điều 48. Thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất1. Các hình thức tái xuất hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan bao gồm:a) Tái xuất để trả cho khách hàng ở nước ngoài;b) Tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan.2. Hồ sơ hải quan:a) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu;b) Văn bản chấp nhận nhận lại hàng của chủ hàng nước ngoài (nếu hàng xuất khẩu trả lại cho chủ hàng bán lô hàng này): nộp 01 bản chụp;c) Quyết định buộc tái xuất của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 01 bản chụp.1 3. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương này (trừ giấy phép nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành).Trường hợp người khai hải quan nộp đủ hồ sơ không thu thuế khi làm thủ tục xuất khẩu, cơ quan hải quan không thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu trả lại hoặc xuất khẩu sang nước thứ ba hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan và quyết định việc thôngquan theo quy định”.- Căn cứ Bảng mã loại hình tờ khai ban hành kèm theo công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan, trường hợp xuất trả thì bạn đọc có thểmở tờ khai tái xuất theo loại hình B13 (Xuất khẩu hàng đã nhập khẩu).Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./.2