CHUYÊN ĐỀ 7: BỘ CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU 103 Lưu

527 64 02/07/2019 Đăng bởi : Admin 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
CHUYÊN ĐỀ 7: BỘ CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU 103 ---------------------------- {TIPS} THẾ NÀO LÀ BỘ CHỨNG TỪ “HOÀN HẢO” TRONG XUẤT NHẬP KHẨU? 103 DOCUMENTS – BỘ CHỨNG TỪ CƠ BẢN TRONG XUẤT NHẬP KHẨU 104 1. INV (COMMERCIAL INVOICE) – Hóa đơn thương mại 104 2. P/L (PACKING LIST) – Phiếu đóng gói 104 3. B/L & AWB (BILL OF LADING & AIRWAY BILL) – Chứng từ vận tải 104

Bình luận

Thông tin bài viết