CHUYÊN ĐỀ 21: Các thủ tục khác 616 Lưu

389 18 26/10/2019 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Điều 6. Hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu 1. Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này).

Bình luận

Thông tin bài viết

CHUYÊN ĐỀ 21: CÁC THỦ TỤC KHÁC616THỦ TỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT 617THỦ TỤC KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN620THỦ TỤC KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM NHẬP KHẨU 622THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XUẤT NHẬP KHẨU 622THỦ TỤC KIỂM TRA CFS HÀNG NHẬP KHẨU VÀ CẤP CFS HÀNG XUẤT KHẨU 623THỦ TỤC LẤY MẪU HÀNG HÓA ĐỂ PHỤC VỤ PHÂN TÍCH, GIÁM ĐỊNH625� Tham khảo và đặt mua Bộ tài liệu Tự học Xuất nhập khẩu thực tế A-Z phiênbản mới nhất tại đây http://bit.ly/TuhocXNK-Home các fan thân yêu nhé 1