CHỨNG TỪ GHI SỐ THUẾ PHẢI THU (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015) Lưu

120 2 24/03/2015 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
CHỨNG TỪ GHI SỐ THUẾ PHẢI THU (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015)

Bình luận

Thông tin bài viết

NNNENăm phát hành hạn mức:NNNENăm phát hành bảo lãnh:WWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWW4WWWWWWWWW5WWWWWWWWW6WWWWWWWWWECHI CỤC HQdd/MM/yyyyngày kể từ ngàyXXXXXXXXX1XXXXEWWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWW4WWWWWWWWW5WWWWWWWWW6WWWWWWWWW7WWWWWWWWW8WWWWWWWWW9WWWWWWWWW0WWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWW4WWWWWWWWW5WWWWWWWWW6WWWWWWWWW7WWWWWWWWW8WWWWWWWWW9WWWWWWWWW0WWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWW4WWWWWWWWW5WWWWEWWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWW4WWWWWWWWW5WWWWWWWWW6WWWWWWWWWEtại Kho bạc Nhà nướcđơn vị/ngân hàng có trách nhiệm nộp đủ số tiền trên tại bộ phậnthu thuế của cơ quan Hải quan ra thông báo này hoặc nộp vào tài khoản sốdd/MM/yyyyNNETrong thời hạn123.456.789Tỷ giá:XXETiền tệ:XXXXXXXXXESố chứng từ hạn mức:XXXXXXXXXEXXXXXXXXXE123.456.789.01212.345.678.90112.345.678.901123.456.789.012NNNEWWWWWWWWE123.456.789.01212.345.678.90112.345.678.901123.456.789.012NNNEWWWWWWWWE123.456.789.01212.345.678.90112.345.678.901123.456.789.012NNNEWWWWWWWWE123.456.789.01212.345.678.90112.345.678.901123.456.789.012NNNEWWWWWWWWE123.456.789.01212.345.678.90112.345.678.901123.456.789.012NNNEWWWWWWWWE123.456.789.01212.345.678.90112.345.678.901123.456.789.012NNNEWWWWWWWWEWWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWW4WWWWWWWWW5WWWWWWWWW6WWWWWWWWWE123.456.789.01212.345.678.901 12.345.678.901WWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWW4WWWWWWWWW5WWWWWWWWW6WWWWWWWWWEXXXXXXXXX1EWWWWWWWWW1WWWWWWWWWEXXXXXXXXXEXXXXXXXXX1EWWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWW4WWWWWWWWW5WWWWWWWWW6WWWWWWWWWE123.456.789.012XXEdd/MM/yyyyXXXXXXXXX1XXXXXXXXXENNNNNNNNN1NENNNNNNNNN1NEXXXXXXXXX1-XXEWWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWW4WWWWWWWWW5WWWWWWWWW6WWWWWWWWW7WWWWWWWWW8WWWWWWWWW9WWWWWWWWWEXXXXXXEWWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWW4WWWWWWWWW5WWWWWWWWW6WWWWWWWWW7WWWWWWWWW8WWWWWWWWW9WWWWWWWWWEMã loại hình:Mã ngân hàng:Ngày đăng ký tờ khaiSố điện thoại:Mã bưu chính:Địa chỉ:Đơn vị xuất/nhập khẩu:Mã số thuế:Đã kê khai số thuế của lô hàng xuất khẩu/nhập khẩu theo tờ khai Hải quan sốSố:CQ HẢI QUANCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc/ TBTSắc thuế ChươngTiểumụcSố tiền thuếSố tiềnthuế miễnSố tiềnthuế giảmSố thuếphải nộpSố chứng từ bảo lãnh:Loại bảo lãnh:Ngân hàng bảo lãnh:Mã ngân hàng:Ngân hàng trả thay:Ghitheochươngcủa bộchủquảnNGƯỜI LẬP CHỨNG TỪCHỨNG TỪ GHI SỐ THUẾ PHẢI THUNgày