Chứng nhận hợp quy hàng mặt nạ phòng độc Lưu

562 2 24/04/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty có nhập khẩu mặt nạ phòng độc và lọc khí cho mặt nạ phòng độc. Mục đích sử dụng trong nhà máy sẽ không phải làm thủ tục kiểm tra chất lượng và chứng nhận hợp quy đúng không ạ?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18748:Công ty có nhập khẩu mặt nạ phòng độc và lọc khí cho mặt nạ phòng độc. Mục đíchsử dụng trong nhà máy. Theo công văn số 11862/TCHQ-GSQL ngày 19/12/2016 V/vkiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm của Bộ LĐTBXH cóthể hiện "Theo Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21/11/2007 và Nghị định số132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều củaLuật Chất lượng sản phẩm hàng hóa không quy định trách nhiệm của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trong kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, chỉquy định trách nhiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất. TheoKhoản 2 Điều 1 Thông tư 03/2010/TT-BLĐTBXH ngày 19/01/2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thì việc kiểm tra chất lượng đối với danh mục sản phẩm, hànghóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư chỉ áp dụng cho quá trình sản xuất, khôngáp dụng đối với hàng hóa trong xuất khẩu, nhập khẩu." Vậy, trường hợp công ty nhậpkhẩu để sử dụng trong nhà máy sẽ không phải làm thủ tục kiểm tra chất lượng vàchứng nhận hợp quy đúng không ạ?Ngày gửi: 25/04/2017 - Trả lời: 28/04/2017Tên doanh nghiệp: ASAHI INTECC HÀ NỘIĐịa chỉ: LO G03, KCN THANG LONG. VONG LA, DONG ANH, HA NOI- Email : hanoi-imp-exp4@asahi-intecc.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ điểm 3.2 khoản 3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với bộlọc dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc ban hành kèm theo Thông tư số25/2012/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộiquy định:“3. Quy định về quản lý3.2. Bộ lọc dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc nhập khẩu3.2.1. Bộ lọc dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc nhập khẩu phải được chứngnhận hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật được nêu tại mục 2 của Quy chuẩnnày.3.2.2. Việc chứng nhận hợp quy do các tổ chức chứng nhận đã được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chỉ định hoặc các tổ chức, cá nhân nước ngoài được thừanhận tiến hành.3.2.3. Việc chứng nhận hợp quy được thực hiện theo phương thức: thử nghiệm, đánhgiá lô sản phẩm, hàng hóa (Phương thức 7 trong « Quy định về chứng nhận hợpchuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy » ban hành kèmtheo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa họcvà Công nghệ).1 3.2.4. Bộ lọc dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc nhập khẩu trước khi đưa ralưu thông trên thị trường phải gắn dấu hợp quy, ghi nhãn theo quy định của Tiêuchuẩn Châu Âu EN 14387 : 2004(E) Những phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Bộlọc khí - Các bộ lọc khí tổ hợp - Những yêu cầu, thử nghiệm, ghi nhãn (Respiratoryprotective devices - Gas filter(s) and combined filter(s) - Requirements, testing,marking). Việc ghi nhãn phải tuân theo các quy định hiện hành của Việt Nam”.Theo quy định trên, mặt hàng của công ty khi nhập khẩu phải được chứng nhận hợpquy. Việc chứng nhận hợp quy do các tổ chức chứng nhận đã được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chỉ định hoặc các tổ chức, cá nhân nước ngoài được thừa nhậntiến hành. Đề nghị công ty liên hệ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để đượchướng dẫn chi tiết.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2