Chính sách xuất khẩu cây cảnh và cây ăn quả, cá Koi sống (cá chép Nhật) Lưu

354 3 15/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Chúng tôi muốn xuất khẩu cây cảnh và cây ăn quả, cá Koi sống (cá chép Nhật) nuôi trồng tại Việt Nam vận chuyển bằng container sang thị trường Dubai thuộc Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE vậy chúng tôi cần những thủ tục gì? Các văn bản Pháp quy liên quan là gì?

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư Đông A  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Chính sách thuế, Xuất khẩu, Chuyển cảngTiêuđề:Chính sách xuất khẩu cây nông nghiệpCâu hỏi:Kính gửi Quý Ban biên tập Web!Chúng tôi muốn xuất khẩu cây cảnh và cây ăn quả, cá Koi sống (cá chép Nhật) nuôi trồng tại Việt Nam vận chuyển bằng container sang thị trường Dubai thuộc Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE vậy chúng tôi cần những thủ tục gì? Các văn bản Pháp quy liên quan là gì? Chúng tôi chân thành cảm ởn Quý ban biên tập WEB www.customs.gov.vn     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Vướng mắc của doanh nghiệp, Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:Doanh nghiệp cung cấp không đủ thông tin nên chúng tôi không có cơ sở trả lời cụ thể. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể tham khảo thông tin sau:Hàng hóa của doanh nghiệp được xuất khẩu nếu không vi phạm quy định về chính sách mặt hàng. Hàng hóa khi xuất khẩu, ngoài thực hiện thủ tục hải quan theo quy định còn phải thực hiện thủ tục kiểm tra quản lý chuyên ngành: kiểm dịch thực vật, kiểm dịch động vật thủy sản. Cụ thể như sau: 1/ Chính sách mặt hàng:* Theo quy định tại Điểm b, Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ:“ 3. Nghiêm cấm những hành vi sau đây:…b) Vận chuyển, chế biến, quảng cáo, kinh doanh, sử dụng, tàng trữ, xuất khẩu, nhập khẩu thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm trái với quy định tại Nghị định này và quy định hiện hành của pháp luật.”- Tại Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 09 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các phụ lục của công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp quy định:1 “2. Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) bao gồm:a) Phụ lục I là danh mục những loài động vật, thực vật hoang dã bị đe doạ tuyệt chủng,nghiêm cấm xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển và quá cảnh mẫu vật từ tự nhiên vì mục đích thương mại.b) Phụ lục II là danh mục những loài động vật, thực vật hoang dã hiện chưa bị đe doạ tuyệt chủng, nhưng có thể dẫn đến tuyệt chủng, nếu việc xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển và quá cảnh mẫu vật từ tự nhiên từ tự nhiên vì mục đích thương mại những loài này không được kiểm soát.c) Phụ lục III là danh mục những loài động vật, thực vật hoang dã mà một nước thành viên CITES yêu cầu nước thành viên khác của CITES hợp tác để kiểm soát việc xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu vì mục đích thương mại.”* Tại Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y:“1. Cấm xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật bị nhiễm đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật hoặc đối tượng kiểm tra vệ sinh thú y mà không có biện pháp xử lý hoặc có biện pháp xử lý nhưng không đáp ứng quy định của nước nhập khẩu.”2/ Thủ tục hải quan và thủ tục quản lý chuyên ngành:2.1. Thủ tục hải quan:Hồ sơ và thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 16 và Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 2.2. Thủ tục kiểm dịch thực vật:- Theo quy định tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vậtphải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam thì hàng hóa doanhnghiệp dự kiến xuất khẩu nằm trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.- Trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 2.3. Thủ tục kiểm dịch động vật thủy sản:- Xuất khẩu thuỷ sản thực hiện theo quy định tại Điều 31 Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Nghị định 187/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệpvà thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành- Tại Phụ lục I Danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch, miễn dịch Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 2 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản thì hàng hóa Ông (Bà) đề cập thuộc diện phải kiểm dịch.- Việc kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch thủy sản thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2003/TTLT-BTC-BNN-BTS ngày 14 tháng 3 năm 2003.- Quyết định số 05/2003/QĐ-BTS ngày 29 tháng 4 năm 2003 của Bộ Thủy sản Về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục I (Phần thủy sản) của Thông tư liên tịch số 17/2003/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTS ngày 14/03/2003. Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan thông báo để doanh nghiệp biết./. Trân trọng.3