Chính sách và thủ tục nhập khẩu ruột chanh dây đông lạnh (-18 độ C) Lưu

189 3 15/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công ty chúng tôi có kế hoạch nhập khẩu ruột chanh dây (đông lạnh âm 18 độ) từ Lào về VN, ruột chanh dây chưa qua chế biến. Xin cho tôi hỏi: Khi nhập khẩu mặt hàng này cần những điều kiện chính sách gì ? Có cần phải công bố hợp quy và công bố phù hợp an toàn thực phẩm không ?

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Công ty Nông nghiệp QT Hoàng Anh Gia Lai  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩuTiêuđề:Chính sách và thủ tục nhập khẩu ruột chanh dây (-18 độ C)Câu hỏi:Kính gửi Tổng cục Hải quan.Công ty chúng tôi có kế hoạch nhập khẩu ruột chanh dây (đông lạnh âm 18 độ) từLào về VN, ruột chanh dây chưa qua chế biến. Xin cho tôi hỏi : Khi nhập khẩu mặt hàng này cần những điều kiện chính sách gì ? Có cần phải công bố hợp quy và công bố phù hợp an toàn thực phẩm không ?Mong quý Cục tư vấn và trả lời giúp Công ty . Chân thành cảm ơn.     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Vướng mắc của doanh nghiệp, Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:Hàng hóa doanh nghiệp đề cập khi xuất khẩu phải thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục quản lý chuyên ngành - thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm. Cụ thể:1/ Thủ tục hải quan:Hồ sơ và thủ tục hải quan thiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 16 và Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính "Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu".2/ Thủ tục theo quy định quản lý chuyên ngành - Thủ tục tra an toàn thực phẩm:Hàng hóa của doanh nghiệp thuộc Danh mục các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm; hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương. * Căn cứ pháp lý:- Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính "Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu”.- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT.1 Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan thông báo để doanh nghiệp biết./.Trân trọng.2