Chính sách và mã HS của bột sứ dùng trong nha khoa Lưu

467 3 15/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty chúng tôi dự kiến sẽ nhập khẩu 1 lô hàng bột sứ (dùng làm răng sứ, thành phần chính là bột SiO2 60-66%), kính mong ban Tư vấn hỗ trợ giúp chính sách Hải quan dành cho mặt hàng này cũng như mã số HS và thuế suất.

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Nhập khẩuTiêuđề:CHÍNH SÁCH VÀ MÃ HS CỦA BỘT SỨ DÙNG TRONG NHA KHOACâu hỏi:Kính chào ban Tư vấn Hải QuanCông ty chúng tôi dự kiến sẽ nhập khẩu 1 lô hàng bột sứ (dùng làm răng sứ, thành phần chính là bột SiO2 60-66%), kính mong ban Tư vấn hỗ trợ giúp chính sách Hải quan dành cho mặt hàng này cũng như mã số HS và thuế suất.Xin trân trọng cảm ơn.     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Vướng mắc của Ông (Bà), Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:Ông (Bà) cung cấp không đủ thông tin nên chúng tôi không có sở để để trả lời cụ thể. Tuy nhiên, Ông (Bà) có thể tham khảo thông tin sau:* Về mã số HS: Việc xác định mã HS của hàng hóa, bạn đọc căn cứ vào:+ Tài liệu kỹ thuật, thành phần, cấu tạo, tính chất lý, hóa, công dụng… của hàng hóa;+ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chấtlượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;+ Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Phụ lục I ban hành kèm theoThông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Bộ Tài chính;+ Sáu quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hoá (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Bộ Tài chính.- Nếu không thể xác định được chính xác mã HS của hàng hóa, bạn đọc có thể gửi hồ sơ tới Tổng cục Hải quan để xin xác định trước mã số hàng hóa. Thủ tục xin xác định trước mã HS của hàng hóa được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:* Về thuế suất thuế nhập khẩu: Để xác định thuế suất thuế nhập khẩu hàng hóa trước tiên bạn đọc cần xác định được mã HS của hàng hóa.1 - Sau khi xác định được mã HS của hàng hóa, bạn đọc căn cứ vào xuất xứ hàng hóa, điều kiện vận chuyển hàng hóa,… và tham khảo mức thuế suất thuế nhập khẩu đối vớimã số HS của hàng hóa (đã xác định) tại Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghịđịnh 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.Bạn có thể tra cứu mức thuế suất tại mục “Tra cứu CSDL Danh mục - Biểu thuế - Phân loại – HS” trên Cổng thông tin điện tử Hải quan.* Về thủ tục hải quan: Hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính "Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu”.Bạn đọc có thể tham khảo các văn bản pháp luật nói trên tại Cổng Thông tin điện tử Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./.Trân trọng!2