Chính sách ưu đãi thuế xuất nhập khẩu cho công ty Cổ phần Điện gió Đầm Nại Lưu

222 6 15/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Hiện chúng tôi đang đầu tư dự án Nhà máy điện Gió Đầm Nại, sản xuất điện từ năng lượng gió. Theo chứng nhận đầu tư, Dự án thuộc loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 6/5/2013 và được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu theo qui đinh tại khoản 6, điều 12 nghi định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010.

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Công ty Cổ Phần Điện Gió Đầm Nại  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩuTiêuđề:Chính sách ưu đãi thuế xuất nhập khẩu cho công ty Cổ phần Điện gió Đầm NạiCâu hỏi:Tên công ty: Công ty Cổ Phần Điện Gió Đầm NạiĐịa chỉ: Thôn Láng Me, Xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh ThuậnChứng nhận đầu tư: 8744422055 cấp ngày 01/07/2016 MST: 4500607784Đại diện pháp luật: Jean Francoise Pierre PeronHiện chúng tôi đang đầu tư dự án Nhà máy điện Gió Đầm Nại, sản xuất điện từ năng lượng gió. Theo chứng nhận đầu tư, Dự án thuộc loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 6/5/2013 và được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu theo qui đinh tại khoản 6, điều 12 nghi định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010.Chúng tôi dự kiến sẽ có nhu cầu nhập khẩu một số máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện dụng cụ, các chi tiết máy, bộ phận tách rời để sử dụng cho việc xây dựng Nhà máy từ cửa khẩu các cảng tại khu vực TP. Hồ Chí MinhDo chưa thông hiểu rõ các văn bản qui định hiện hành, chúng tôi làm công văn này xin được xác nhận: Chúng tôi được miễn thuế nhập khẩu đối với tất cả các máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện dụng cụ, các chi tiết máy, bộ phận tách rời để sử dụng cho việc xây dựng Nhà máy.Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự hướng dẫn của Quí cơ quan     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến như sau:Do không có hồ sơ cụ thể nên chúng tôi không có cơ sở để trả lời chính xác vướng mắc của bạn đọc. Tuy nhiên căn cứ nội dung câu hỏi, chúng tôi gợi ý như sau:1 - Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chínhphủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu thì:“Điều 14. Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư1. Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.2. Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của một dự án đầu tư có phần dự án thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu được phân bổ, hạch toán riêng để sử dụng trực tiếp cho phần dự án thuộc đối tượng ưuđãi đầu tư.3. Dự án đầu tư thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư và không thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư thì được miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định phục vụ sản xuấtcủa dự án ưu đãi đầu tư.4. Căn cứ để xác định vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.Tiêu chí xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư thực hiện theo quy định của BộKhoa học và Công nghệ.5. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị định này.”- Theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội quy định:“Điều 16. Miễn thuế11. Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, bao gồm:a) Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị;b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp chohoạt động sản xuất của dự án;c) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại khoản này được ápdụng cho cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng.”Đề nghị bạn đọc nghiên cứu văn bản nêu trên để xem Công ty của mình có được hưởng chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu hay không. Trong trường hợp chưa rõ, đề nghị bạn đọc liên hệ với Vụ Chính sách Thuế Bộ Tài chính để được giúp đỡ, giải đáp cụ thể hoặc liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan quản lý địa bàn doanh nghiệp đóng trụ sở để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết.Trân trọng! 2