Chính sách thuế nhập khẩu. Xin hướng dẫn nhập xe ô tô cũ đã qua sử dụng, được con trai ruột ở Mỹ cho, tặng. Lưu

40 1 15/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Tôi có con trai ruột ở Bang Washington, Mỹ cho, tặng cho một chiếc xe ô tô loại 8 chỗ . - Thương hiệu : Seinna đời 2010. - Số Km đi : 37400 Km - Dung tích xilanh : 3.0 , Công suất : 245 HP xe đã và đang sử dụng , giá trị còn lại 16.000 USD. Xin quý Ban cho biết: - Trường hợp của tôi là con trai cho, tăng cha có được xét miễn thuế nhập khẩu (hàng Quà biếu, quà tặng) theo Thông tư 38/2015 ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trường Bộ Tài chính hay không?.

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Võ Thành Hoan  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩuTiêuđề:Chính sách thuế nhập khẩu.Xin hướng dẫn nhập xe ô tô cũ đã qua sử dụng, được con trai ruột ở Mỹ cho, tặng.Câu hỏi:Tiêu đề: Xin hướng dẫn nhập xe ô tô cũ đã qua sử dụng, được con trai ruột ở Mỹ cho, tặng.Câu hỏi: Tôi có con trai ruột ở Bang Washington, Mỹ cho, tặng cho một chiếc xe ô tô loại 8 chỗ .- Thương hiệu : Seinna đời 2010.- Số Km đi : 37400 Km- Dung tích xilanh : 3.0 , Công suất : 245 HP xe đã và đang sử dụng , giá trị còn lại 16.000 USD. Xin quý Ban cho biết:- Trường hợp của tôi là con trai cho, tăng cha có được xét miễn thuế nhập khẩu (hàng Quà biếu, quà tặng) theo Thông tư 38/2015 ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trường Bộ Tài chính hay không?.- Nếu khôntg được thì những loại thuế nào tôi phải nộp nếu con trai tôi gởi về cho tôi chiếc xe trên?Những loại thuế phải nộp, thuế suất và thủ tục cho nhập khẩu chiếc ô tô về là gì?.Rất mong được sự hỗ trợ của Quý Ban.     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Vướng mắc của Ông (Bà), Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:Ô tô Ông (Bà) đề cập không được phép nhập khẩu. Căn cứ pháp lý sau:* Mục a khoản 1 Điều 9 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nướcngoài: “Ô tô các loại đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu nếu bảo đảm điều kiện: loại đã qua sử dụng không quá 5 (năm) năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu.”* Điểm 4, 5 Điều 6 Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công thương Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-1 CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài:- Ô tô các loại đã qua sử dụng (bao gồm ô tô chở người, ô tô chở hàng hoá, ô tô vừa chở người vừa chở hàng, ô tô chuyên dùng) được nhập khẩu phải bảo đảm điều kiện sau: loại đã qua sử dụng không quá 5 (năm) năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu. Các quy định khác có liên quan thực hiện theo hướng dẫn của các Bộ quản lý chuyên ngành. Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan thông báo để Ông (Bà) biết./. Trân trọng.2