Chính sách thuế nguyên vật liệu của DNCX chuyển cho chi nhánh là doanh nghiệp thường Lưu

145 2 10/04/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Nay công ty mẹ muốn chuyển lượng hàng tồn kho này cho chi nhánh để sản xuất. Do lượng hàng tồn kho này DNCX ban đầu nhập không chịu thuế, nên khi chuyển lượng hàng tồn kho này cho chuyển chi nhánh là doanh nghiệp thường chịu thuế, công ty chúng tôi đang gặp vướng mắc về thủ tục hải quan:

Từ khóa : DNCX và chi nhánh

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18686:Công ty mẹ là DNCX, có thành lập chi nhánh là doanh nghiệp thường, chịu thuế VAT,hạch toán phụ thuộc. Do yêu cầu của khách hàng nên công ty mẹ sẽ không sản xuấtnữa, mà chuyển toàn bộ hoạt động cho chi nhánh. Sau khi kết thúc quá trình sản xuất,công ty mẹ là DNCX vẫn còn tồn kho một số lượng thành phẩm, bán thành phẩm, linhkiện nguyên liệu mua tại Việt Nam và nhập khẩu ở nước ngoài. Nay công ty mẹ muốnchuyển lượng hàng tồn kho này cho chi nhánh để sản xuất. Do lượng hàng tồn kho nàyDNCX ban đầu nhập không chịu thuế, nên khi chuyển lượng hàng tồn kho này chochuyển chi nhánh là doanh nghiệp thường chịu thuế, công ty chúng tôi đang gặpvướng mắc về thủ tục hải quan: 1. Về phần nguyên liệu tồn kho chưa sử dụng (cả mua trong nước và mua nướcngoài), công ty tiến hành chuyển cho chi nhánh, vậy cần phải làm thủ tục hải quan gì,chính sách thuế như thế nào? Trong trường hợp chúng tôi khai thay đổi mục đích sửdụng, thì trị giá hải quan áp dụng thế nào? Số thuế chúng tôi phải nộp khi chuyển đổimục đích sử dụng có được hoàn không? Hoặc có được chuyển phần thuế này cho chinhánh để được khấu trừ không? 2. Về phần thành phẩm, bán thành phẩm tồn kho, công ty chúng tôi sẽ tiến hànhthủ tục thế nào? Có cần phải quy đổi về số lượng nguyên liệu để sản xuất ra lượngthành phẩm, bán thành phẩm đó không để nộp thuế không? 3. Về công cụ dụng cụ đã hết khấu hao, công ty mẹ muốn cho chi nhánh thì liệucó đúng thủ tục không? Trong trường hợp cho chi nhánh được thì hồ sơ lưu trữ cầnnhững gì và trong trường hợp không cho được thì DN cần phải làm thủ tục thế nào vìtrị giá khấu hao hiện tại bằng 0.Ngày gửi: 11/04/2017 - Trả lời: 19/04/2017Tên doanh nghiệp: CÔNG TY JS VIỆT NAMĐịa chỉ: Thái Nguyên - Email : quyenquyenduong2010@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: - Căn cứ Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính quy định: “Điều 74. Nguyên tắc chung 1. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu củadoanh nghiệp chế xuất (sau đây viết tắt là DNCX) phải thực hiện thủ tục hải quantheo quy định và sử dụng đúng với mục đích sản xuất, trừ các trường hợp sau DNCXđược lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan: a) Hàng hoá mua bán giữa các DNCX với nhau;1 b) Hàng hoá là vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm,hàng tiêu dùng mua từ nội địa để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máyvăn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại DNCX; c) Hàng hóa luân chuyển trong nội bộ của một DNCX, luân chuyển giữa cácDNCX trong cùng một khu chế xuất; d) Hàng hoá của các DNCX thuộc một tập đoàn hay Hệ thống công ty tại ViệtNam, có hạch toán phụ thuộc; đ) Hàng hoá đưa vào, đưa ra DNCX để bảo hành, sửa chữa hoặc thực hiện mộtsố công đoạn trong hoạt động sản xuất như: phân loại, đóng gói, đóng gói lại.Trường hợp không làm thủ tục hải quan, DNCX lập và lưu trữ chứng từ, sổ chi tiếtviệc theo dõi hàng hoá đưa vào, đưa ra theo các quy định của Bộ Tài chính về muabán hàng hóa, chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó xác định rõ mục đích, nguồn hànghoá. Do trường hợp công ty điều chuyển nguyên liệu, thành phẩm, bán thành phẩm,công cụ dụng cụ giữa DNCX và Chi nhánh là doanh nghiệp KCN (không hoạt độngtheo loại hình DNCX) nên công ty phải thực hiện thủ tục hải quan đối với số hàng hóanày. Chi nhánh công ty phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hàng hoá điều chuey63nvà chuyển mục đích sử dụng này. - Căn cứ Khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 củaChính phủ quy định: “Điều 25. Khai hải quan 5. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế xuấtkhẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môitrường hoặc miễn thuế, xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hoặc áp dụng thuếsuất theo hạn ngạch thuế quan và đã được giải phóng hàng hoặc thông quannhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễnthuế, xét miễn thuế; áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan; hàng hóa là nguyênliệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa tạmnhập - tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó chuyển mục đíchsử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quảnlý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thựchiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng kýtờ khai ban đầu”. Trường hợp công ty phải thực hiện khai tờ khai hải quan mới đối với số nguyênliệu, thành phẩm, bán thành phẩm, công cụ dụng cụ điều chuyển cho chi nhánh Côngty là doanh nghiệp thường (không hoạt động theo loại hình DNCX). Chính sách quảnlý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập2 khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiệnđầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờkhai ban đầu.Trường hợp của công ty có thể được xem là khai báo thay đổi mục đích sử dụng,chuyển tiêu thụ nội địa theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày25/03/2015 của Bộ Tài chính. Mã loại hình sử dụng trường hợp này là A42 – Chuyểntiêu thụ nội địa khác. Hồ sơ đối với tờ khai hải quan mới thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thôngtư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. Về khai báo trị giá đối với hàng hoá có thay đổi mục đích sử dụng so với mục đíchđã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế: Công ty thực hiện theo quy địnhtại Điểm 5 khoản 2, Điều 17, Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của BộTài chính. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợpphát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dựkiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.3